Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK14M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdasági és környezeti jog
A tantárgy neve (angolul):Economic and Environmental Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kocsis Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató képes felismerni a gazdaságban jelentkező jogi problémákat, képes azokat – szükség szerint – jogász közreműködésével értelmezni; képes a saját gazdasági érdekeinek jogi vetületeit beazonosítani. A hallgató képes a felmerülő, környezettel kapcsolatos jogi problémák felismerésére, azokat – szükség szerint – jogász közreműködésével értelmezni, megoldásokat keresni. Képes felismerni és felmérni magatartásának/tevékenységének környezeti jogi vetületeit.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com