Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Közigazgatási alapismeretek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK16M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási alapismeretek
A tantárgy neve (angolul): Public Administration Basic Studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: Keretében a hallgatók megismerkednek a közigazgatási eljárással, a különböző állami szervekkel és az önkormányzatok feladataival. A tananyag részét képezi a legfontosabb jogszabályok megismerése, ami a közigazgatási alapvizsgában is megtalálható.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli vagy írásbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Államszervezet (Országgyűlés, Kormány, bíróságok, ügyészség, alkotmánybíróság, alapvető jogok biztosa és helyettesei, helyi önkormányzatok)
2. Jogi szabályozás, jogforrás fogalma és csoportjai
3. A közigazgatás intézményrendszere (központi igazgatás szervei, a központi igazgatás helyi-területi szervei, helyi önkormányzatok)
4. Közszolgálat (jogviszonyok, összeférhetetlenség, előremenetel, teljesítményértékelés, illetményrendszer, felelősség)
5. Közigazgatási jogalkalmazás és hatósági eljárás
6. Államháztartás
7. A közigazgatás fejlesztése

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Az alapvető közigazgatási intézmények és eljárások ismerete, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai tevékenységek ellátásához szükséges ismeretekre.

Félévközi ellenőrzések: kötelező félévközi ellenőrzések nincsenek, azonban a hallgatók aktív órai munkával, esettanulmányok megoldásával, fakultatív prezentációval segíthetik a tárgy minél sikeresebb abszolválásának esélyét

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: félév végi vizsga

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • az órai prezentációk anyaga

Ajánlott irodalom:

  • Közigazgatási alapvizsga - jegyzet, NKE, Budapest 2015
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.