Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK17M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Városföldrajz és globális városok
A tantárgy neve (angolul):Urban Geography and Global Cities
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Salamin Géza

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a városföldrajz alapvető modelljeit és eredményeit, a városok fejlődését alakító térbeli folyamatok főbb folyamatait. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a világ nagyvárosainak jellegzetességeiről, globális szerepeiről. A tárgy az előbbieken túl kiegészíti és elmélyíti azokat a kapcsolódó ismereteket, amelyeket a hallgatók A világ regionális földrajza és a Városgazdaságtan, városszociológia c. tárgyakon tanultak a korábbi féléveik során.

Tananyag leírása:

I.) Bevezetés
- a városok kialakulása, helyi és helyzeti energiák
II.) Magyarország településhálózata
III.) Nemzetközi városföldrajz
- a Globális Dél urbanizációs folyamatai, városszerkezeti modellek (afrikai város, latin-amerikai város, indiai város, indonéz város)
- szakszövegolvasó alkalom a Globális Dél urbanizációs problémai témakörében
IV.) A globális város, mint városföldrajzi jelenség
- globális városok a Földön (esettanulmányok )
- szakszövegolvasó alkalom a globális városokkal kapcsolatosan

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy az Agenda 2030 alábbi céljainak az elérését támogatja:
- Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
- A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Megismeri az urbanizáció szakaszait nemzetközi kontextusban
- Elsajátítja a Globális Dél urbanizációtörténetének alapjait
- Ismereteket szerez Magyarország településhálózatáról
- Megismeri a globális városok mindennapjait


Képesség:
- Felkészül a szakszövegolvasó alkalmakra, elolvassa a kiadott szakirodalmakat
- Aktívan részt vesz a szakszövegolvasó szemináriumi alkalmakon
- Megfogalmazza a saját véleményét a tárggyal kapcsolatban
- Alkalmazza a fenntarthatósági szempontokat a további tanulmányai során


Attitűd:
- Kritikus a Globális Dél urbanizációs folyamataival kapcsolatban
- Érzékeny a globális városok problematikájára
- Elkötelezett a fenntartható városfejlesztés mellett


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: