November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejlesztéspolitikai menedzsment és programozás
A tantárgy neve (angolul):Development Policy Management and Programming
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Péti Márton

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében a fejlesztéspolitika áttekintésére kerül sor. A hallgatók a fejlesztéspolitikai köztervezés módszertanának elsajátításának keretében megtanulják, hogyan kell megtervezni, elkészíteni, végrehajtani és értékelni a fejlesztési programokat és más terveket. Ezeken túl a környezetintegrációs eszközök is ismertetésre kerülnek (pl. stratégiai környezeti vizsgálat).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri az alábbi témaköröket:
- közfejlesztések motivációi, története, különös tekintettel az Európai Unió Kohéziós Politikájára
- magyarországi közfejlesztési rendszerek (kiterjedve a tervezés, végrehajtás és értékelés témakörére)
- európai és magyarországi fejlesztéspolitikai tervdokumentumok és értékelési jelentések.


Képesség:
A hallgató az elsajátított ismeretek birtokában önállóan képes:
- fejlesztési programok kialakítására
- programértékelési folyamatok megtervezésére
- támogatási projektmenedzsment eljárások alkalmazására (részeként pályázatírás és projekttervezés is)


Attitűd:
Fejlesztő személet a közérdeket szolgáló személet megismerése

Példák a valós mindennapi gyakorlatból


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: