Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Fejlesztési és kohéziós politikák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK20M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejlesztési és kohéziós politikák
A tantárgy neve (angolul): Development and Cohesional Policies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus keretében Magyarország, valamint más államok és a nemzetközi szervezetek (különösen az Európai Unió) közfejlesztési megközelítései és gyakorlata kerül bemutatásra.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: előadás: szóbeli és/vagy írásbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Bevezetés, alapfogalmak (a köztervezés, a területi tervezés és fejlesztéspolitika, területpolitika témakörében)
2. Fejlesztéspolitikák típusai
3. Fejlesztéspolitikai eszközök (aktív és passzív intervenciók, pénzügyi, szabályozási, tanácsadási, egyéb eszközök)
4. EU fejlesztéspolitika áttekintés, fejlesztés és területpolitikák és területi tervezés viszonya
5. EU Kohéziós Politika nem fősodorbeli programok (nem mainstream programok)
6. Egyéb fejlesztéspolitikát érintő EU politikák
7. Nemzetközi szerveztek fejlesztéspolitikai programjai
8. Egyes jelentős nemzeti szintű fejlesztéspolitikai programok (esettanulmányok)
9. Magyarországi hazai finanszírozású fejlesztések

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A jelenleg működő fontosabb fejlesztéspolitikai eljérés és intézményrendszerek megismerése.

Félévközi ellenőrzések: kötelező félévközi ellenőrzések nincsenek, azonban a hallgatók aktív órai munkával, esettanulmányok megoldásával, fakultatív prezentációval segíthetik a tárgy minél sikeresebb abszolválásának esélyét

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kedvezményes tanulmányi rend:
A tárgyat kedvezményes tanulmányi rendben végző hallgatók a gyakorlatot önállóan elvégzett projektfeladat elkészítésével teljesíthetik. A projektfeladat a tantárgyfelelőssel vagy az oktatókkal előzetesen egyeztetett témában, formában és módszertannal kell, hogy készüljön, az elvégzett munkát írásban dokumentálni (dolgozat) és szóbeli prezentálni kell.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • órai prezentációk anyaga

Ajánlott irodalom:

 • - Europa 2020 Stratégia
 • - TA2020 - Territorial Agenda of the EU 2020
 • - 6th Cohesion Report (EU) 2014
 • - TA2020 - Territorial Agenda of the EU 2020
 • - Territorial State and Perspectives of the EU 2011
 • - 2012. évi OGY elé terjesztve: Jelentés a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről
 • - 2014-20-as időszakra szóló EU ERFA, ESZA, KA, EMVA és közös rendelet
 • - Magyarország Partnerségi Megállapodás 2014-20 az európai uniós fejlesztési források felhasználására
 • - Péti, M. et al. (2014): A 2014-2020-as európai uniós finanszírozású programidőszak tervezési folyamatairól. Falu Város Régió 20:(1) pp. 25-28. (2014)
 • - Péti, M. (2014): A területfejlesztés és gazdaságfejlesztés megújításának újabb lépése: Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014–20. Falu Város Régió 20:(2) pp. 12-23. (2014)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-26 16:04:27

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru