Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK20M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejlesztési és kohéziós politikák
A tantárgy neve (angolul):Development and Cohesional Policies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Péti Márton

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A jelenleg működő fontosabb fejlesztéspolitikai rendszerek megismerése. A tárgy nemzetközi együttműködésben megvalósuló vagy egy-egy országhoz kötődő közfejlesztési kezdeményezésekkel és rendszerekkel foglalkozik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló közfejlesztési kezdeményezések és rendszerek megismerése (pl. nemzetközi fejlesztés és segélyezés az ENSZ vagy az EU).
Egy-egy országhoz kötődő nemzetközi hatású közfejlesztési kezdeményezések és rendszerek (pl. nemzetközi fejlesztés és segélyezés egyes donor országok kezdeményezésében, a Kínai Népköztársaság Új Selyemút kezdeményezésének fejlesztéspolitikai megfontolásai és beruházásai).
A közfejlesztési hatású európai uniós közösségi politikák. (A tárgy nem foglalkozik az Európai Unió Kohéziós Politikájának úgynevezett fősodorbeli [mainstream] programjaival és a vidékfejlesztési politikája keretében működtetett közfejlesztési rendszerekkel.)


Képesség:
Fejlesztési rendszerek és kezdeményezések megismerése, az ezekben való rendszerezett tájékozódási képesség elsajátítása (pl. forrástérképezés), valamint ezzel összefüggésben a Magyarországon vagy a tágabb térségben releváns közfejlesztési lehetőségek megismerése.


Attitűd:
fejlesztő szemlélet, a közérdeket szolgáló személet megismerése

a nemzetközi fejlesztés és segélyezés szolidaritási és gazdaság- és társadalomfejlesztési szemléletének megismerése

példák a gyakorlati életből


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: