Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK21M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Geostratégia és nemzetstratégiák
A tantárgy neve (angolul):National and Geostrategies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Péti Márton

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy a geopolitika aktuális eredményeivel, valamint a Magyarország és a közép-európai térség számára fontos geopolitikai trendekkel foglalkozik. Bemutatja továbbá a nemzetstratégia művelésének egyes nemzetközi gyakorlatait, és a magyar nemzetstratégia sajátos meghatározottságait.
Az elmúlt évtizedekben a nagyhatalmi verseny egyre élesebbé vált, így a geopolitika ismét a nemzetközi politika figyelmének a középpontjába került. A földrajz ugyanis döntő szerepet játszik a nemzetközi, nemzeti és regionális stratégiák kialakításában. A kurzus legfontosabb célja, hogy a hallgatók megismerjék a földrajz hatását a nemzetközi politikai folyamatokra, bemutatja, hogy a földrajzi tér és a geopolitika milyen szerepet játszik a stratégiai döntéshozatalban, hogyan épül be az egyes államok külpolitikájába. A kurzus esettanulmányait az ázsiai országok geopolitikai stratégiái jelentik. Ázsia felemelkedése, amely minden bizonnyal a 21. század legjelentősebb trendje, alapjaiban fogja megváltoztatni a fennálló nemzetközi rendet. Az ázsiai régió esettanulmányként választása tehát olyan ismeretekkel gazdagítja a hallgatókat, amely kulcsfontosságú a jövő nemzetközi politikai folyamatainak megértése szempontjából. A kurzus sikeres elvégzése után a hallgatók képesek lesznek felmérni és a megismert elméleti megközelítésen keresztül vizsgálni a nemzetközi események geopolitikai kontextusát, valamint mélyebb ismereteket sajátíthatnak el Ázsiáról.IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A geopolitika elméleti háttere (geopolitikai iskolák, kritikai geopolitika, geopolitikai elemzés, geostratégia alkotás, nemzetstratégia alkotás köztervezéssel);
Egyes országok geopolitikája és nemzetstratégiája
A magyar nemzetstratégia fejlődése és jelene
A magyar nemzetstratégia a Közép-európai és különösen Kárpát-medencei nemzetstratégiák tükrében
A geopolitika eltérő definícióinak az ismerete.
A hallgatók elsajátítják a fontosabb geopolitikai irányzatokat, megértik a geopolitika és geostratégia közötti összefüggéseket.
Megismerik az ázsiai kontinens legfontosabb geopolitikai gócpontjait.
Elsajátítják a geopolitikai elméletek és gyakorlati stratégia alkotás közötti kapcsolatot.


Képesség:
A tárgy felkészít a geopolitikai elemzésre, valamint a geostratégiai és nemzetstratégiai megfontolások megismerésére, elemzésére és megalkotására.
Nemzetstratégiai összefüggésrendszerek átlátása (kreatív, valamint ágazatközi és nemzetközi összefüggések)
Tudjon használni geopolitikai elméleteket és modelleket kutatások/elemzések elvégzéséhez.
Esettanulmányok segítségével vizsgálják meg a tudományos problémákat.
Felismerik a geopolitikai narratívák szubjektív jellegét


Attitűd:
Geopolitikai analizáló szemlélet
A hallgatók tartsák fontosnak a tudományos megközelítést saját kutatásaikban.
Legyen nyitott a kutatási megközelítések térbeli szempontjai felé.
Példák a geopolitika és a nemzetstratégia gyakorlatából


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: