Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Geostratégia és nemzetstratégiák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK21M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Geostratégia és nemzetstratégiák
A tantárgy neve (angolul): National and Geostrategies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a geopolitika aktuális eredményeivel, valamint a Magyarország és a közép-európai térség számára fontos geopolitikai trendekkel foglalkozik. Bemutatja továbbá a nemzetstratégia művelésének egyes nemzetközi gyakorlatait, és a magyar nemzetstratégia sajátos meghatározottságait.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbali és/vagy írásbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Bevezetés, alapfogalmak (fogalomelhatárolás és tisztázat a starégiai tervezéssel, fejlesztéspoltikával, területpolitikával, nemzetközi területpolitikával, nemzetpolitikával stb.)
2. Geostratégia elméleti háttere
3. Nemzetstratégia elméleti háttere
4. Geostratégiák a gyakorlatban
5. Nemzetstratégiák a gyakorlatban
6. A magyar nemzetstratégia fejlődése
7. Mai magyar nemzetstratégiák

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Geostratégiai és nemzetstratégiai elméletek és egyes országok létező gyakorlata (köztük Magyarországé).

Félévközi ellenőrzések: kötelező félévközi ellenőrzések nincsenek, azonban a hallgatók aktív órai munkával, esettanulmányok megoldásával, fakultatív prezentációval segíthetik a tárgy minél sikeresebb abszolválásának esélyét

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kedvezményes tanulmányi rend:
A tárgyat kedvezményes tanulmányi rendben végző hallgatók a gyakorlatot önállóan elvégzett projektfeladat elkészítésével teljesíthetik. A projektfeladat a tantárgyfelelőssel vagy az oktatókkal előzetesen egyeztetett témában, formában és módszertannal kell, hogy készüljön, az elvégzett munkát írásban dokumentálni (dolgozat) és szóbeli prezentálni kell.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • órai prezentációk anyagai

Ajánlott irodalom:

  • - Mezõ Ferenc (2006): A geopolitika formaváltozásai. in: Politikatudományi Szemle 20006/4
  • - Mezõ Ferenc (2007): TÉRÉRTELMEZÉSEK A GEOPOLITIKÁBAN. in: Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 1-22. p.
  • - Szilágyi István (2013): Geopolitikai kódok, geostratégiai tényezők és geopolitikai modellek a nemzetközi viszonyok rendszerében. in: Comitatus 2013. ősz, p. 8.
  • - Bernek Ágnes (2015): The „Grand Chessboard” of the 21st Century Geopolitical Strategies of the Multi-polar World. in: NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) III. évf.:(Special Issue) pp. 5-28. (2015)
  • - Magyar Nemzetpoltika: a Nemzetpoltikai Stratégiai Kerete. Miniszterelnökség Nemzetpoltikai Államtitkárság, 2012
  • - Kárpát-haza Fejlesztési Koncepció, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2015
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-26 16:03:40

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru