Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK22M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés
A tantárgy neve (angolul):Local and Rural Economic Development
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Szabó Mátyás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus küldetése a helyi gazdaságfejlesztés és a vidékfejlesztés politikák elméletének és gyakorlatának megismertetése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismereteket szerez a regionális gazdaságtan összefüggéseiről, valamint a külső és belső erőforrásokra épülő eltérő területi gazdasági stratégiákról, továbbá az EU agrárpolitikájáról és a vidékfejlesztésről, a - hazai vidékfejlesztési tervezési rendszerekről, egyes stratégiák és programokról, a vidékfejlesztés magyarországi intézményrendszeréről.
A hallgató jártasságot szerez az alternatív közgazdaságtani elméletekben és a vidéki térségek európai fejlesztésével kapcsolatos alapkérdésekben. A hazai vidék állapotának és fejlesztéseinek területén szerez elmélyültebb tudást.
A hallgató elsajátítja a közös agrárpolitika alapfogalmait és megismeri a közöttük lévő kapcsolatokat.


Képesség:
A hallgató – tekintettel a földrajzi és történelmi beágyazódásokra is – képessé válik a vidék fejlettségét értékelni és kívánatos fejlesztéseket felvázolni. Ráérez az ágazati és szakpolitikai keretek figyelembevételének fontosságára is.
A fejlesztéspolitika tovagyűrűző hatásláncát felismeri, egyszerűbb esetekben azzal képes tervezni is.


Attitűd:
A hallgató képessé válik a mainstream, urbánus közgazdaságtani érvek felülbírálatára, képes az összehasonlító elemzési módszerek megfelelő használatával érdemben megítélni a vidékfejlesztés gyakorlatát, terveit.A hallgató ismereteket szerez a regionális gazdaságtan összefüggéseiről, valamint a külső és belső erőforrásokra épülő eltérő területi gazdasági stratégiákról, továbbá az EU agrárpolitikájáról és a vidékfejlesztésről, a - hazai vidékfejlesztési tervezési rendszerekről, egyes stratégiák és programokról, a vidékfejlesztés magyarországi intézményrendszeréről.
A hallgató jártasságot szerez az alternatív közgazdaságtani elméletekben és a vidéki térségek európai fejlesztésével kapcsolatos alapkérdésekben. A hazai vidék állapotának és fejlesztéseinek területén szerez elmélyültebb tudást. A hallgató – tekintettel a földrajzi és történelmi beágyazódásokra is – képessé válik a vidék fejlettségét értékelni és kívánatos fejlesztéseket felvázolni. Ráérez az ágazati és szakpolitikai keretek figyelembevételének fontosságára is. A hallgató képessé válik a mainstream, urbánus közgazdaságtani érvek felülbírálatára, képes az összehasonlító elemzési módszerek megfelelő használatával érdemben megítélni a vidékfejlesztés gyakorlatát, terveit. A hallgatók megtanulják, hogy adott település, mikrotérség képviselőjeként érveljenek egy fejlesztéspolitikai esemény mellett vagy ellen, ami elősegíti a kérdés sok szempontból való megítélését.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: