Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK24M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Integrált európai stratégiák
A tantárgy neve (angolul):Integrated European Strategies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Péti Márton

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurrens, egyes szűkebb ágazati kompetenciákon túlmutató stratégiai irányok megismerése hazai és európai szinten.
A tantárgy óráin olyan, Európában aktuális és releváns stratégiai kérdések kerülnek elő, amelyek a hagyományos ágazati megközelítéseken túllépve tematizálják időről-időre az európai politikaformálást és a közbeszédet, gyakran horizontális célkitűzésekben csapódnak le, jelentős közfejlesztési (gazdaság és társadalomfejlesztési) hatásuk van. Ide tartozik a fenntartható fejlődés integrációja, a klímaváltozás megelőzése illetve annak következményeihez való adaptáció, az esélyegyenlőség és demográfia (különös tekintettel a roma és migrációs politikákra), a pénzügyi válságkezelés, és a területi kohézió gondolatköre.IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
elméleti háttér a jelenleg zajló európai uniós és más európai integrált és stratégiai törekvések intézményi és eljárásrendi kereteiről (stratégiák, kormányközi együttműködések, nemzetközi szerveztek programjai, munkacsoportjai, ágazati stratégiák, területi stratégiák, ernyőstratégiák, keretstratégiák, komplex programok, integrált politikák, valamint a stratégiák és a jövőkutatás összefüggései);
humánpolitikák szerveződése az EU-ban;
klímapolitikai és különösen klímaadaptációs megfontolások európai szakpolitikai rendszerei és összefüggései;
területi kohézió;
speciális városfejlesztési politikák;


Képesség:
A kurrens, egyes szűkebb ágazati kompetenciákon túlmutató stratégiai irányok megismerése hazai és európai szinten


Attitűd:
jövőkutató személet
integrált összefüggésrendszerekben való tájékozódás
példák a politikaalkotás gyakorlatából


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: