Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Környezetértékelés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetértékelés
A tantárgy neve (angolul): Economic Valuation of the Enviroment
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi vagy őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható (három KV tárgy közül kettőt kell felvenni)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy elsősorban az ökoszisztémák, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások, másodsorban a nem piaci javak (pl. zajterhelés) közgazdasági értékelésének pénzbeli módszertani lehetőségeit tekinti át.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgyat az ún. tükrözött osztályterem módszerével oktatjuk, amely hétről hétre otthoni munkák (az elmélet feldolgozása, házi feladatok, kreatív feladatok stb.) megoldását, valamint az órákon egyéni és csoportos feladatok megoldását tartalmazza.
A külföldön tartózkodó Hallgatók a Moodle-rendszerben rendszeresen közzétett feladatok beküldésével teljesíthetik a tárgyat.

Vizsgakövetelmény: A félév során összesen 600 pontot szerezhetnek az otthoni és az órai munkával a Hallgatók. Aki nem éri el a minimális követelményszintet, vagy javítani kíván az eredményén, szóbeli vizsgát tehet.

Az értékelés módszere: Az értékelés három részből tevődik össze:
Az összegyűjtött pontszámok alapján alakul ki a megajánlott jegy a következő módon:
• otthoni, online végzett munka és házi feladatok:300 pont
• tanórai munka a projektfeladatokkal: 300 pont
• Összesen: 600 pont.
A szerzett pontszámok alapján:
0 - 300 pont: elégtelen (1)
301 - 384 pont: elégséges (2)
385 – 463 pont: közepes (3)
464 – 540 pont: jó (4)
541 – 600 pont: jeles (5).

Tananyag leírása: A nem piaci javak közgazdasági értékelésének alapjai: az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalma, csoportosítási lehetőségei, közgazdasági értelmezése, a teljes gazdasági érték fogalma, összekapcsolása az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal, a közgazdasági értékelésre alkalmas eljáráscsoportok, jellemzésük.
A pénzbeli eljárások részletes megismerése:
Utazási költség módszer
Hedonikus ármódszer
Feltételes értékelés
Feltételes választás
Feltételes rangsorolás
Haszonátvitel

Órarendi beosztás: A Neptunban rögzítettek szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók ismerik, értik és alkalmazni tudják:
- az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalmát, jelentőségét,
- az egyes módszerek jellemzőit, előnyeit, hátrányait, alkalmazási feltételeiket.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az egyes témákhoz kapcsolódó feladatok a Moodle-rendszerben kerülnek meghirdetésre.

Szak neve: regionális és környezeti gazdaságtan (REKO) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Marjainé Szerényi Zsuzsanna (2010): Környezetértékelési esetek. Kézirat.
  • Kovács Eszter, Harangozó Gábor, Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Csépányi Péter (2015): Natura 2000 erdők közgazdasági környezetének elemzése. Esztergom: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 217 p.
  • Roy Brouwer; Markus Bliem; Michael Getzner; Sándor Kerekes; Simon Milton; Teodora Palarie; Zsuzsanna Szerényi; Angheluta Vadineanu; Alfred Wagtendonk (2016): Valuation and transferability of the non-market benefits of river restoration in the Danube river basin using a choice experiment. ECOLOGICAL ENGINEERING (ISSN: 0925-8574) 87: pp. 20-29. ISBN: 978-615-5241-17-8
  • Harangozó Gábor; Marjainé Szerényi Zsuzsanna (2014): Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?: Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (ISSN: 0023-4346) 61: (1) pp. 68-91.

Ajánlott irodalom:

  • Csutora Mária, Harangozó Gábor, Krajnyik Zsolt, Kontár Ronald, Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Nagypál Noémi (2005): A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötete, Budapest. ISBN: 963 218 307 x
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-15 08:31:44

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru