Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Környezetértékelés
A tantárgy neve (angolul):Economic Valuation of the Enviroment
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja a környezetben bekövetkező változások közgazdasági (pénzbeli) értékelésére alkalmas módszertanok legfontosabb ismérveinek elsajátítása, komplex helyzetekben az egyes módszerek közötti választás indokainak (előnyök, hátrányok, az eljárások nyújtotta lehetőségek relatív „jósága”) ismerete, azok gyakorlati alkalmazásának tudása.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy teljes egészében a (környezeti) fenntarthatóság szempontjainak gyakorlati életben való érvényesítési lehetőségeivel foglalkozik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A fenntarthatósági krízis alapvető mozgatórugóinak megértése.
Napjaink legfontosabb környezeti problémáinak elemzésére szolgáló módszertan ismerete, azok előnyeinek és hátrányainak megértése.
A gazdasági tevékenységek környezeti hatásainak komplex kezelése, feltárása, pénzbeli értékelése.


Képesség:
A környezetpolitikai döntések hátterében meghúzódó komplex társadalmi-gazdasági vonatkozások közgazdasági elemzése.
Egyéni és csoportos munkavégzés
Kritikai elemzések írása
Kérdőív összeállítása


Attitűd:
A környezetvédelem szempontjaival kapcsolatos érzékenység
Komplex problémák árnyalt megközelítése


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: