Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Az energiagazdálkodás alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAV03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az energiagazdálkodás alapjai
A tantárgy neve (angolul): Basics of energy management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Forman Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal napjaink energia gazdálkodásának, piacainak, politikájának alapvető elméleti összefüggéseit, közgazdasági, geopolitikai, szabályozási alapjait. A kurzus ezen felül foglalkozik még az energiakereskedelem, az elosztás, a fogyasztás kérdéseivel és technológiai korlátaival. A tantárgy célja a hallgatók energia és klíma tudatosságának növelése.

Évközi tanulmányi követelmények: 15 oldalas házi dolgozat a megadott témákból és aktív órai munka illetve részvétel a szimulációs gyakorlatokon.

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: 80% a szimulációkon való részvétel, 20% órai munka vagy szóbeli vizsga

Tananyag leírása: Az EU és az OECD energiapolitikával, klímavédelemmel foglalkozó kiadványai illetve az energiával foglalkozó folyóiratok.

Órarendi beosztás: 1. A kimerülő erőforrások kitermelésének optimális modellje.
2. Az energia árakat meghatározó tényezők.
3. A helyettesíthetőség technikai és közgazdasági kérdései az energia piacon.
4. A kőolaj világpiaca és geopolitikája.
5. A szén világpiaca.
6. A földgáz világpiaca.
7. Az atomenergia kérdései.
8. A szél és a nap energia
9. A vízi energia
10. Villamosenergia kereskedelem és szabályozás.
11. A háztartások és a közlekedés energiafelhasználása.
12. Klímapolitika.
13. Az EU energiapolitikája
14. Az USA energiapolitikája
15. Kína

Kompetencia leírása: Árutőzsdei ismeretek az energiaszektorban. Az energia piaci elemzések elsajátítása. Energia és klíma tudatos magatartás kialakítása és megerősítése.

Félévközi ellenőrzések: 3 döntési szimuláció keretében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 15 oldalas házi dolgozat és felkészülés a szimulációkra.

Szak neve: Bármely BA szak.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Vajda György. Energiagazdálkodás.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-13 21:21:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru