December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Budapest and East Central European Urbanisation

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAV09B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Budapest and East Central European Urbanisation
A tantárgy neve (angolul): Budapest and East Central European Urbanisation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: lásd angol tárgylap

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Péti Márton, Salamin Géza, Kocsis János Balázs

Utolsó módosítás: 2018-08-30 13:19:59

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
V BpECElmélet2018/19/1Péti Márton, Salamin Géza, Kocsis János Balázs
E BpECElmélet2018/19/1Péti Márton, Salamin Géza, Kocsis János Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.