November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Budapest and East Central European Urbanisation

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAV09B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Budapest and East Central European Urbanisation
A tantárgy neve (angolul): Budapest and East Central European Urbanisation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Péti Márton, Salamin Géza, Kocsis János Balázs

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E Bp EUElmélet2017/18/1Péti Márton, Salamin Géza, Kocsis János Balázs
V Bp EUElmélet2017/18/1Salamin Géza, Péti Márton, Kocsis János Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.