Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

A szociálpszichológia alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7PE20NCK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): A szociálpszichológia alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Social Psychology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: õszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Forgács Attila

A tantárgy szakmai tartalma: A szociálpszichológia a pszichológiai tudományok önálló részdiszciplínája. A tárgy a társadalmi és az individuális metszéspontján találja meg a maga sajátos kérdésfelvetéseit. Az érdeklõdésének középpontjában álló jelenségek a mindennapi élet megfigyelésein alapulnak; így eredményei a társadalmi gyakorlat számára közvetlen alkalmazhatók. Elemzései a tudományos absztrakció igényével szervesen épülnek be a társadalmi ismeretek közé.

Évközi tanulmányi követelmények: Az elõadások és a megadott irodalmak elsajátítása.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy. Az Erasmussal külföldön tanulók a megadott kötelező irodalmakból készüljenek fel.

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. A lélekkel kapcsolatos vallásos, művészeti és tudományos koncepciók
2. A lelki jelenségek tudományos vizsgálata
3. A pszichológia legfontosabb kérdései
4. A pszichológia legfontosabb iskolái
5. Az attitűd és a viselkedéselőrejelzés jelenségvilága
6. Az attitűdök tulajdonságai
7. Az attitűdök funkciói
8. Az attitűdök mérése (fiziológiai eljárások és tesztek)
9. Az attitűdök mérése (projektív és konatív technikák)
10. Az attitűdök formálásának társadalmi jelentősége

Órarendi beosztás: hetente 1 idősáv 2013-14. tanév őszi félévében szerdánként 17.20-18.50 között a C 102. teremben

Kompetencia leírása: A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológia helyével a tudományok rendszerében, illetve az attitűdök mérésével és változtatásával kapcsolatos módszereket sajátítanak el.

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgató gyűjtsön össze legalább 10 szociálpszichológiát érintő linket az internetről, és azt küldje át az oktató számára: attila.forgacs@uni-corvinus.hu

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Forgács A.: Az attitűdök jelentősége az üzleti világban. in: Forgács A.-Kovács Z.-Bodnár É.-Sass J.: Alkalmazott pszichológia. Budapest, Aula, 2009. 11-86.p.
  • Forgács A.: A moodelre feltöltött anyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Aronson E.: A társas lény. KJK., Budapest. (több kiadás)
  • Forgas J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest. (több kiadás)
  • Mészáros A. (szerk.): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2006.
  • Ajánlott irodalom:
  • Csepeli Gy.: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 1997.
  • Halász L., Hunyady Gy. és Marton L. M.: Az attitûd pszichológiai kutatásának kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1979.
  • Hewstone M., Stroebe W., Codol J.P. & Stephenson G.M.: Szociálpszichológia. Európai szemszögbõl. KJK., Budapest. 1995.
  • Pratkanis A.R. & Aronson E.: A rábeszélõgép. Ab Ovo Kiadó, Bp., 1992.
Ajánlott irodalmak:
Aronson E.: A társas lény. KJK., Budapest. (több kiadás)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Forgas J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest. (több kiadás)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mészáros A. (szerk.): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Z-Press Kiadó, Miskolc, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Ajánlott irodalom:
Csepeli Gy.: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 1997.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Halász L., Hunyady Gy. és Marton L. M.: Az attitûd pszichológiai kutatásának kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1979.
Hewstone M., Stroebe W., Codol J.P. & Stephenson G.M.: Szociálpszichológia. Európai szemszögbõl. KJK., Budapest. 1995.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Pratkanis A.R. & Aronson E.: A rábeszélõgép. Ab Ovo Kiadó, Bp., 1992.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Forgács A.: Az attitűdök jelentősége az üzleti világban. in: Forgács A.-Kovács Z.-Bodnár É.-Sass J.: Alkalmazott pszichológia. Budapest, Aula, 2009. 11-86.p.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.