Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a politikatudományba

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7PO10NDV08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a politikatudományba
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Political Science
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: elmélet
Tantárgyfelelős tanszék: Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Török Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: Az előadás nem társadalomtudományi szakos hallgatók számára nyújt bevezetést a politika világába.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak átgondolása, az irodalmak tanulmányozása.

Vizsgakövetelmény: A kurzust egy írásbeli vizsgával teljesíthetik a hallgatók. A vizsgán egy rövid teszt mellett két téma kapcsán kell a hallgatóknak megfogalmazni a gondolataikat.
A kedvezményes tanulmányi renddel tanuló hallgatóknak is lehetőségük van ugyanezt a vizsgát teljesíteni.

Az értékelés módszere: A vizsga értékelésekor alapvetően két szempontot veszek figyelembe. Egyrészt azt, hogy a hallgató mennyire támaszkodott azokra az ismeretekre, amelyeket az előadásokon hallhatott, illetve amelyekről az irodalomban olvashatott. Másrészt pedig azt, hogy ezen ismeretek birtokában mennyire volt képes önálló gondolatokat megfogalmazni.

Tananyag leírása: 
1. A politika felfedezése (bevezető előadás)
2. A politika természete (alapfogalmak)
3. A politikai tudás (elméletek, módszerek)
4. A politikai közösség (politikai kultúra, közvélemény, politikai gondolkodás)
5. A politikai vezetők
6. A politikai rezsimek (diktatúrák és demokráciák, rezsimek változása)
7. A politikai intézmények (törvényhozás, végrehajtás, ellenőrzés, igazságszolgáltatás, kormányformák)
8. A politikai választások (alapelvek, választási rendszerek)
9. A politikai pártok (pártfejlődés, típusok, pártrendszerek)
10. A politikai kommunikáció (nyilvánosság, média, napirend)
11. A politika megértése
(Az egyes témákat az órák ebben a sorrendben dolgozzák fel, de lehetnek olyan témák, amelyek tárgyalása áthúzódik a következő alkalomra.)

Órarendi beosztás: Kedd 15.30-17.00

Kompetencia leírása: A hallgatók megismerik a politika és a politikatudomány legfontosabb alapfogalmait, elemzési módszereit, elméleti alapjait és vizsgálati területeit.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Török Gábor: A lakott sziget. Utazás a politika világába. Budapest, Atheneum Kiadó, 2017.
 • Megjelenés időpontja: 2017. október

Ajánlott irodalom:

 • Bevezető tankönyvek angol nyelven:
 • Colomer, Josep M. (2011): The Science of Politics. An Introduction. Oxford University Press
 • Heywood, Andrew (2013): Politics. Palgrave Macmillan
 • Roskin, Michael G. – Robert L Cord – James A. Medeiros – Walter S. Jones (2017): Political Science. An Introduction. New Jersey, Pearson
 • Shively, W. Phillips (2008): Power and Choice. An Introduction to Political Science. McGraw-Hill
 • Bevezető tankönyvek magyarul:
 • Bayer József (1999): A politikatudomány alapjai. Budapest, Napvilág Kiadó
 • Bihari Mihály – Pokol Béla (2009): Politológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó
 • Fisichella, Domenico (2001): A politikatudomány alapvonalai. Budapest, Osiris Kiadó
 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.) (2003): Politika és politikatudomány. Budapest, Aula Kiadó
 • Gyurgyák János (szerk.) (2003): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Budapest, Osiris Kiadó
 • Haskó Katalin – Hülvely István (2003): Bevezetés a politikatudományba. Budapest, Osiris Kiadó
 • Paczolay Péter – Szabó Máté (1996): A politikatudomány kialakulása. Budapest, Korona Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Gallai-Török: Politika és politikatudomány. Aula ; 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Török Gábor

Utolsó módosítás: 2018-09-04 12:25:09

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Török Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.