Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Economic Sociology

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7SO30NFVA8B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Economic Sociology
A tantárgy neve (angolul): Economic Sociology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): weekly 80 minutes
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Fall semster annually
Az oktatás nyelve: English
Előtanulmányi kötelezettségek: No
A tantárgy típusa: Mandotary
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Melegh Attila

A tantárgy szakmai tartalma: The course provides and overall introduction into the main topics, methods and theories of economic sociology. The course provides and overall introduction into the main topics, methods and theories of economic sociology. After introducing concepts and classic theories of economic action the course has a special focus on the issue of economic development and its social, political conditions on a macro level. It will introduce major relevant theories of socio-economic change on a macro level (evolution, modernization, imperialism, dependency theory, world system theory, new international division of labor and globalization).
The course will also consider the problems of markets and the way sociologists have considered economic relationships within the markets and beyond markets and how this is related to the way economists understand economic action. The problems of economic actions and development will also be explicitly related to the problems of institutions, including relevant transaction cost theories of economic development. The course will also pay attention to the concept of interest, the problems of informality and the role of networks in economic spheres. The whole course will also follow and elaborate the gender perspective so much ignored in previous sociological analysis

Évközi tanulmányi követelmények: Active participation during classes, one short essay, mid term exam, reading the textbook

Vizsgakövetelmény: Comprehensive knpwledge of the key problems, key concepts and key authros of economic sociology

Az értékelés módszere: Written exam with short essay type and concrete questions on concepts and authors

Tananyag leírása: Week 1 Social and economic change
Week 2 Classics in economic sociology
Week 3 Contemporary economic sociology
Week 4 Economic forms and markets in history
Week 5 Theories of macroeconomic development (evolution, imperialism, modernization
Week 6 Theories of macroeconomic development (dependency theory, worlds-system theory, globalization)
Week 7 Institutional change and transaction cost theory of economic development
Week 8 Midterm exam
Week 9 Economic organizations and informality
Week 10 Sociological and economic approaches to the markets
Week 11 Political power, the state and the economy
Week 12 Law and the Economy
Week 13 Gender, race, class and the Economy
Week 14 Demography and the Economy
Week 15 Final discussion
Week 16 Final exam (if applicable)

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: The course will be of introductory nature but in this way it will provide the necessary conceptual, theoretical and empirical foundation for additional work in economic sociology. It will also provide critical insights into business and market mechanisms and analytical skills for the social analysis of economic activities and organizations. A good introductory knowledge on the problem of macro economic development.

Félévközi ellenőrzések: mid term exam short essay questions, concrete questions on authors and concepts

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Reading the textbook, grasping key problems and key concepts, being able to link concepts and authors

Szak neve: BA in Sociology

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Richard Swedberg, Principles of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton, NJ (2003)

Ajánlott irodalom:

  • Polanyi, Karl. 1992(1957). "The Economy as Instituted Process." Pp. 31-49. in Swedberg, Richard and Mark Granovetter (eds.) The Sociology of Economic Life. Westview Press, Boulder
Ajánlott irodalmak:
Polanyi, Karl. 1992(1957). ``The Economy as Instituted Process.`` p. 29-51. in Swedberg, Richard and Mark Granovetter (eds.) The Sociology of Economic Life. Westview Press, Boulder
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Richard Swedberg, Principles of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton, NJ (2003)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Melegh Attila

Utolsó módosítás: 2016-12-14 16:14:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Melegh Attila


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.