Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7VG32NAK36M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Research Design
A tantárgy neve (angolul):Research Design
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Minden ősszel
Az oktatás nyelve:ANGOL
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Tétényi András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos kutatással és képessé tegye őket egy megalapozott tanulmány és végül egy értekezés készítésére. A kurzus során az oktató hangsúly fog fektetni a leggyakoribb kutatási módszerek és azok hasznosságának a részletezésére. A tanfolyam egyenlő hangsúlyt fektet az ún. "academic writing" , a kutatási módszerek és a tézis megírásához szükséges javaslatokra. A kurzus a leggyakoribb kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek bevezetésével kezdődik, és ezeket az intenzív hét során csoportos gyakorlatokkal igyekszik elmélyíteni. Ezután a kurzus segítséget nyújt a szakdolgozat megírásához hasznos módszerek elsajátításában.

A fenntarthatóság szempontjai:
Ez a tanfolyam egy módszertani kurzus, és a fenntarthatósági szempontokat csak röviden említik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ez a kurzus inkább a készségfejlesztésre irányuló kurzus, nem pedig tudásközpontú. Ennek ellenére tudást biztosít a tudományos írás és a kvantitatív és kvalitatív kutatás alapjairól.


Képesség:
A kurzus befejezésével a hallgatók segítséget kapnak a következőkhöz:
tudományos szöveg megírása;
tisztában kell lennie a hivatkozással és a plágiummal;
tisztában kell lennie a kritikus gondolkodás hasznosságával;
megérteni a konceptualizálás hasznosságát;
megérteni a legalapvetőbb kvalitatív kutatási módszereket;
megérti a kvantitatív kutatás alapjait;
megszerezzék a készségeket az operacionalizáláshoz.


Attitűd:
Nyitottság a társadalomtudományok közgazdász nézete előtt.
Nyitott annak megértésében, hogy egyes kutatási módszerek jobban válaszolnak egyes kutatási rejtvényekre, mint mások. Emiatt egyes kutatási módszerek bizonyos esetekben nem alkalmazhatók.
Legyen nyitott arra, hogy megosszák véleményüket az osztályban.
Nyitott, hogy elfogadja mások különböző gondolatait az adott témákban.
A konstruktív megbeszélések etikai normáinak betartása.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: