Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Cross cultural communication and marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: CULCO_VTMAR
A tantárgy megnevezése (magyarul): Cross cultural communication and marketing
A tantárgy neve (angolul): Cross cultural communication and marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): lecture+seminar
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Autumn/Spring semester
Az oktatás nyelve: English
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: elective
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: The course is designed to provide students with an understanding of different cultures, the role of cultural differences and country images in everyday communication and in corporate marketing strategies as well. It helps students appreciate the issues, problems, and challenges inherent in cultural differences.

Évközi tanulmányi követelmények: 2 group projects (culture and international marketing plan), 1 individual project

Vizsgakövetelmény: midterm exam, final exam

Az értékelés módszere: 20 % class participation
20 % group assignments (Culture project 10%, Marketing plan project 10%)
20% individual assignment
20 % mid-term exam
20 % final exam

Tananyag leírása: Culture definitions, elements of culture
Stereotypes
Cultural shock
Theories of culture
The models of cultural dynamics
Intercultural communication, intercultural competence
Verbal and nonverbal communication
Countries as brands - country images and country branding
Cross cultural consumer behavior
Cross cultural product and branding policies
Cross cultural communication policies


Órarendi beosztás: according to Neptun

Kompetencia leírása: Upon completion of the course students should be able to:
understand the role of cultural differences in intercultural communication and marketing strategies
use the appropriate cultural models and theories
identify several country stereotypes and images
develop decision-making and analytical skills through the use of real cases and exercises
develop cultural understanding and tolerance
develop skills on how to work effectively as part of a team, and build a cooperative atmosphere among team members while analysing and presenting group projects.


Félévközi ellenőrzések: midterm exam, group project

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: individual project

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • J.C. Usunier: Marketing Across Cultures, Prentice Hall 2009.
  • selected articles

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
R. Hill: We, Europeans ; Europublic, Brussels, 1997
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
J.C. Usunier: Marketing Across Cultures ; Prentice Hall 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Malota Erzsébet

Utolsó módosítás: 2019-02-12 12:04:03

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
ISP_GGyakorlat2018/19/2Dr. Malota Erzsébet
ISP_EElmélet2018/19/2Dr. Malota Erzsébet


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.