Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Fehérjemérnökség és bioinformatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: ETEMNSO04BM
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fehérjemérnökség és bioinformatika
A tantárgy neve (angolul): Protein engineering and bioinformatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1ea+1gy
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Biológia, Mikrobiológia, Matematika I., Biometria, Biokémiai, Enzimológia
A tantárgy típusa: Kötelezően válaszható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Sör- és Szeszipari Tanszék
A tantárgyfelelős neve: 

A tantárgy szakmai tartalma: Ismereteket nyújt az MSc hallgatóknak az informatikai és a biológiai tudomány összekapcsolódásáról, biológiai információk kódolásáról, az interneten elérhető adatbázisokról, valamint használhatóságukról. Továbbá a tematikai ismereteket ad a szekvencia analízis módszereiről és a fehérjeszerkezet előrejelzéséről, valamint a fehérjemérnökségben (kivánt fehérje tervezése és legyártása) alkalmazott bioinformatikai eljárásokról

Évközi tanulmányi követelmények: - Az előadások látogatása ajánlott
- A gyakorlatokon való részvétel kötelező.
- Egyéni feladat: A tantárgyi ismeretanyag alapján egy kiválasztott szekvenciából elemzés készítése az interneten található adatbázis felhasználásával.

Vizsgakövetelmény: Szóbeli kollokvium és egyéni feladat

Az értékelés módszere: A vizsgajegy kialakítása a szóbeli kollokvium és egyéni feladat eredmények alapján történik. Az elérhető 100 pontból : 60 pont az elméleti vizsga és 40 pont a gyakorlati jegy
81 - 100 pont jeles (5)
71 - 80 Pont jó (4)
61 - 70 Pont közepes (3)
51 - 60 Pont elégséges (2)
50 alatt elégtelen

Tananyag leírása: Elmélet:
1. Bevezetés: Bioinformatika története, fejlődése és jelentősége
2. RNS és DNS szerkezete. Biológiai információk szerzése és kódolása
3. DNS és RNS elsőleges szerkezetének adatbázisai: NCBI, EMBL, DDJB
4. Fehérjeszerkezetet meghatározó kölcsönhatások. Fehérjék elsőleges szerkezetének adatbázisai.
5. Makromolekulák másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezetének adatbázisai (fehérjék, glükoproteinek)
6. Fehérje tervezési és előállítási lehetőségei
7. Fejlesztési trendek és bioinformatikai stratégiák
Gyakorlat:
1. Szekvenciai adatbázisokban történő keresés és a találatok értékelés
2. Páronkénti szekvencia összerendezése
3. Többszörös szekvencia összerendezése
4. Fehérje térbeli szerkezetének megjelenítése és elemzése bioinformatikai szoftverekkel
5. Fehérjék szekvencia analízise
6. Fehérjékszerkezet elemzése és előrejelzése
7. Különböző genom projektben található adatok elemzése, genomtérkép olvasása.

Órarendi beosztás: 2 óra/hét, hetente

Kompetencia leírása: Megszerezhető ismeretek:
- biológiai információk gyűjtése és kódolása
- módszerek elsajátítása a biológiai információk megértésére és értékelésére
- internet adatbázisai
Elsajátítandó alkalmazási részkészségek:
- önálló munkavégzésre való alkalmasság
- motiváció az új tudományos eredmények alkalmazására
- interneten lévő információk hasznosítási képessége

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A vizsgára való felkészülés az ajánlott irodalom és az előadási anyag alapján.

Szak neve: Élelmiszermérnök MSc, Élelmiszer-biotechnológus szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Claverie JM, Notredame C (2007): Bioinformatics for Dummies. Wiley Publishing Inc.
  • Attwood TK, Parry−Smith DJ (1999): Introduction to bioinformatics. Addison−Wesley Longman
  • Baxevanis AD, Oulette BFF (eds.) (1998): Bioinformatics. A practical guide to the analysis of genes and proteins. John Wiley Sons
  • Mount D (2001) Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. Cold Spring HarborLaboratory Press
  • Campbell AM, Heyer LJ (2004): Genomika, proteomika, bioinformatika. Medicina Könyvkiadó Budapest
  • Oktatási segédanyag (előadások anyaga)
  • Bioinformatikai szoftvercsomagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Claverie JM, Notredame C (2007): Bioinformatics for Dummies. Wiley Publishing Inc.
Attwood TK, Parry-Smith DJ (1999): Introduction to bioinformatics. Addison-Wesley Longman
Baxevanis AD, Oulette BFF (eds.) (1998): Bioinformatics. A practical guide to the analysis of genes and proteins. John Wiley Sons
Mount D (2001) Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. Cold Spring Harbor-Laboratory Press
Campbell AM, Heyer LJ (2004): Genomika, proteomika, bioinformatika. Medicina Könyvkiadó Budapest
Oktatási segédanyag (előadások anyaga)
Bioinformatikai szoftvercsomagok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru