November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

China and Europe. A Comparative Economic History of 19-20th Century

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV4EG01
A tantárgy megnevezése (magyarul): China and Europe. A Comparative Economic History of 19-20th Century
A tantárgy neve (angolul): China and Europe. A Comparative Economic History of 19-20th Century
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Európai Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont Projektszervezet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Pozsgai Péter

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-30 15:31:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.