Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

History of Economic Thought

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV4EL03
A tantárgy megnevezése (magyarul): History of Economic Thought
A tantárgy neve (angolul): History of Economic Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév/autumn
Az oktatás nyelve: angol/English
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: szabadon választható tárgy/elective course
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth László

A tantárgy szakmai tartalma: The course introduces students to the standard theories and mainstream economic views. It gives an overview of the formation and changes of the major paradigms from the early schools up to the emergence of the 20th century views. The theoretical contributions are discussed in the context of the political and philosophical debates and the economic issues of their times. Special attention will be given to the ideas of main system builders (i.e. Smith, Mill, Marx, Marshall, Keynes, Friedman etc.), and the potential policy consequences of theories.

Évközi tanulmányi követelmények: az előadások látogatása/presence at lectures

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga/oral exam

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: Wednesday 9.50-11.20, Room C.430

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Landreth, H. and D. Colander (2002): History of Economic Thought. Fourth Edition. Boston: Houghton Mifflin.
  • Selected readings from classic authors (Smith, Marshall, Keynes etc.)
  • Lecture notes
  • A tanszék honlapja/webpage: econhist.uni-corvinus.hu

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Landreth, H. and D. Colander (2002): History of Economic Thought. Fourth Edition. Boston: Houghton Mifflin.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Horváth László

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Horváth László
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Horváth László
E1Elmélet2018/19/2Dr. Horváth László
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Horváth László
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Horváth László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.