Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Public Policy Process in Central and Eastern Europe

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV4KZ04
A tantárgy megnevezése (magyarul): Public Policy Process in Central and Eastern Europe
A tantárgy neve (angolul): Public Policy Process in Central and Eastern Europe
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévenként
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: előadás+ szeminárium
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gajduschek György

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgyra vonatkozó adatok megtalálhatók az angol nyelvű változaton.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Gajduschek György, Kender-Jeziorska Iga Katarzyna

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Gajduschek György, Kender-Jeziorska Iga Katarzyna
GGyakorlat2018/19/2Dr. Gajduschek György, Kender-Jeziorska Iga Katarzyna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.