Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:KOZNXV4KZ15
A tantárgy megnevezése (magyarul):Health Economics
A tantárgy neve (angolul):Health Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:fall / spring
Az oktatás nyelve:English
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Péntek Márta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Napjainkban az egyes országok GDP-jük 6%-15%-át költik az egészségügyre, a társadalmi költségek ennek – a becslések szerint – a kétszeresét is elérhetik. Ennek megfelelően az egészségügyi kiadások nagysága és hatékonysága, az adókon, prémiumokon keresztül, közvetlen kapcsolatban áll az adott ország versenyképességével. A hatalmas kiadás miatt valamennyi országban egyre fokozódik az állami szerepvállalás. Ez jelentősen megdrágítja a munkaerőt, versenyképtelenné teszi a termelést, ami a piaci részesedés csökkenésén keresztül visszahat a feladatait egyre nehezebben ellátó államra, korlátozva annak finanszírozási lehetőségeit. Az egészségügy a fejlett országok legnagyobb munkaadója is egyben.
Hazánkban, ebben a szektorban több mint 200 ezer ember dolgozik. Emellett a tágabb értelemben vett egészségügy (gyógyszer- és műszergyártás, és más beszállítói szolgáltatások) szerte a világon az egyik legdinamikusabban fejlődő területet jelenti. A kurzus résztvevők megszerzett tudásukat igen jól hasznosíthatják a biztosítás, közigazgatás területén, kórházak és más egészségügyi intézmények elemző csoportjának vagy menedzsmentjének tagjaként, illetve az egészségügyi beszállítók, gyógyszer- és műszergyártók munkatársaiként.
A hallgatók elsajátítják az egészségügyi piac jellemzőit és az egészségügyi közgazdaságtani elemzések módszereit.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az egészségügyi közgazdaságtan tudományos módszerekkel segíti a döntéshozatalt az egészségügyben, ezáltal lehetőséget teremt a jó minőségű, alapvető egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés javítására és hogy mindenki hozzájusson a biztonságos, hatékony, minőségi és anyagilag is megengedhető alapvető gyógyszerekhez és vakcinákhoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Alaposan ismeri az egészségügyi rendszerek teljesítmény értékelésének elméleteit
- Alaposan ismeri a gazdasági elemzések nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszereit.


Képesség:
- Képes az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási módszerei alkalmazásának elemzésére, a finanszírozási adatbázison alapuló elemzések készítésére.
- Képes az egészségügyi technológiák költséghatékonyságára vonatkozó szakirodalom kritikus értékelésére.


Attitűd:
Nyitott és fogékony az interdiszciplináris munkacsoportban, szervezetben, nemzetközi együttműködésben való részvételre, ahol törekszik határozottan, konstruktívan, kezdeményezően együttműködni.
Törekszik a racionális elemzésre, problémamegoldásra, érvelésre.
Nyitott az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: