November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Public Economics and Finance

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV4KZ21
A tantárgy megnevezése (magyarul): Public Economics and Finance
A tantárgy neve (angolul): Public Economics and Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): E:14, Gy:14
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: mikroökonómia
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mike Károly

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Németh András Olivér

Utolsó módosítás: 2016-08-29 20:28:10

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Németh András Olivér
GGyakorlat2018/19/1Németh András Olivér


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.