Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Introduction to Empirical Labour Market Analysis

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV4MU01
A tantárgy megnevezése (magyarul): Introduction to Empirical Labour Market Analysis
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Empirical Labour Market Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4 hours of workshop seminar a week
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: in the autumn semester
Az oktatás nyelve: english
Előtanulmányi kötelezettségek: none
A tantárgy típusa: workshop seminar
Tantárgyfelelős tanszék: Munkagazdaságtan Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: Do see in the english version.

Évközi tanulmányi követelmények: Do see in the english version.

Vizsgakövetelmény: Do see in the english version.

Az értékelés módszere: Do see in the english version.

Tananyag leírása: Do see in the english version.

Órarendi beosztás: Do see in the english version.

Kompetencia leírása: Do see in the english version.

Félévközi ellenőrzések: Do see in the english version.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Do see in the english version.

Szak neve: Do see in the english version.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Do see in the english version.

Ajánlott irodalom:

  • Do see in the english version.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Papp Bence

Utolsó módosítás: 2018-08-27 22:04:06

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Papp Bence
G1Gyakorlat2018/19/2Papp Bence


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.