Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:KOZNXV4OG09
A tantárgy megnevezése (magyarul):Behavioral Economics-Emotions in Economic Decisions
A tantárgy neve (angolul):Behavioral Economics-Emotions in Economic Decisions
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tanévente, második félév, yearly, Spring Semester
Az oktatás nyelve:English
Előtanulmányi kötelezettségek:mikro- és makroökonómia
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hámori Balázs

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
We would like to present this new – namely behavioral economic - approach of economic decisions and processes on the course. This emerging variant of the economic analysis is not only more realistic then the cold geometry of the traditional decision theory, but it also offers more exciting observations. The course is series of lecture completed by discussions and students' presentations. Topics comprise different human emotions and attitudes - from vanity to envy, from infatuation to altruism. When developing these topics we try to preserve the analytical and rational approach of the economics. V


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com