Február - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28  

Tantárgy adatlap

Human Development and Security

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV5VI08
A tantárgy megnevezése (magyarul): Human Development and Security
A tantárgy neve (angolul): Human development and Security
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Blénesi Éva

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Blénesi Éva

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Dr. Blénesi Éva
GGyakorlat2017/18/2Dr. Blénesi Éva
VEElmélet2017/18/2Dr. Blénesi Éva
VGGyakorlat2017/18/2Dr. Blénesi Éva


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.