Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Fair Division

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZQ723MA05
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fair Division
A tantárgy neve (angolul): Fair Division
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, tavaszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tasnádi Attila

A tantárgy szakmai tartalma: Elosztási probléma statikus modellje. Alapvető folytonos és diszkrét elosztási módszerek. Mandátumszámítási eljárások axiomatikus vizsgálata. Kardinális jóléti megközelítés. Osztozkodási játékok. Költségelosztás.

Évközi tanulmányi követelmények: Félévközi dolgozat és aktív órai részvétel.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga

Az értékelés módszere: Félévközi dolgozat 30 pont, órai munka 20 pont és félévvégi zárthelyi dolgozat 50 pont.
81-100 pont: jeles,
71-80 pont: jó,
61-70 pont: közepes,
51-60 pont: elégséges,
0-50 pont: elégtelen.

Tananyag leírása: Igazságos elosztás négy alapelve és egy egyszerű modellje.
Egyszerű elosztási módszerek és matematikai jellemzésük. Az adózás példája.
Kardinális jóléti megközelítés. Additív közösségi hasznossági függvény.
A klasszikus utilitariánus, a Nash és a Leximin elosztások összehasonlítása.
Költségelosztási, illetve profitfelosztási kérdések. A Shapley érték alkalmazásokkal.
Folytonos osztozkodási eljárások (Banach-Knaster, Even-Paz, mozgó késes módszerek).
Diszkrét elosztási eljárások (Knaster, Lucas).
A mandátumkiszámítási módszerek története és jellemzői.

Órarendi beosztás: Tavaszi félévben hetente 80 perc.

Kompetencia leírása: Elosztási kérdések normatív megközelítésének elsajátítása.

Félévközi ellenőrzések: Félévközi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házifeladatok megoldásával az aktív órai munka részben pótolható.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan és gazdaságelemzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Moulin, H. (2003) Fair Division and Collective Welfare. MIT Press.

Ajánlott irodalom:

  • Brams, S.J.-Taylor, A.D. (1996) Fair Division. Cambridge University Press.
Ajánlott irodalmak:
Brams, S.J.-Taylor, A.D. (1996) Fair Division. Cambridge University Press.
Kötelező irodalmak:
Moulin, H. (2003) Fair Division and Collective Welfare. MIT Press.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Sziklai Balázs Róbert, Dr. Tasnádi Attila

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Sziklai Balázs Róbert, Dr. Tasnádi Attila
E1Elmélet2018/19/2Dr. Tasnádi Attila


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.