Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing Challenges in Diverse European Markets

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: MARST_VTMAR
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing Challenges in Diverse European Markets
A tantárgy neve (angolul): Marketing Challenges in Diverse European Markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma: Discusses different aspects of European marketing in contrast to elswhere in the world. Focuses on strategic

Évközi tanulmányi követelmények: Case solutions, project work, company speakers

Vizsgakövetelmény: Research project and its presentation

Az értékelés módszere: Participation, presentation, case solutions, project work, written exam

Tananyag leírása: Selected articles

Órarendi beosztás: Weekly

Kompetencia leírása: Intercultural understanding, strategic analysis, marketing management

Félévközi ellenőrzések: Case discussions, case solutions

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Case analyses

Szak neve: CEMS

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Thomas-Schlegelmilch-Bauer-Franch: Marketing challenges in diverse European Markets, Springer Gabler, 2012

Ajánlott irodalom:

  • Recent articles
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Thomas-Schlegelmilch-Bauer-Franch: Diversity in European marketing : Text and cases, Springer Gabler, 2012

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-05 15:13:19

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.