December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Marketing Challenges in Diverse European Markets

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: MARST_VTMAR
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing Challenges in Diverse European Markets
A tantárgy neve (angolul): Marketing Challenges in Diverse European Markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma: Discusses different aspects of European marketing in contrast to elswhere in the world. Focuses on strategic

Évközi tanulmányi követelmények: Case solutions, project work, company speakers

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: Participation, presentation, case solutions, project work, written exam

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: Weekly

Kompetencia leírása: Intercultural understanding, strategic analysis, marketing management

Félévközi ellenőrzések: Case discussions, case solutions

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Case analyses

Szak neve: CEMS

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Thomas-Schlegelmilch-Bauer-Franch: Marketing challenges in diverse European Markets, Springer Gabler, 2012

Ajánlott irodalom:

  • Recent articles
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Thomas-Schlegelmilch-Bauer-Franch: Diversity in European marketing : Text and cases, Springer Gabler, 2012

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Bauer András

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
CEMS_GGyakorlat2018/19/1Dr. Bauer András
CEMS_EElmélet2018/19/1Dr. Bauer András


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.