Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHGI_METAHEURISZTIKUS ALGORITM
A tantárgy megnevezése (magyarul):Metaheurisztikus algoritmusok és alkalmazásuk
A tantárgy neve (angolul):Metaheuristic algorithms and their application
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsen PhD tárgyi előfeltétel. Alapszintű programozási gyakorlat és alapvető matematikai ismeretek szükségesek.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Láng Blanka Klára

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja az, hogy azok a hallgatók, akik nem járatosak ezen a területen, megismerjék a korszerű metaheurisztikus algoritmusokat, és azok alkalmazásait.

A félév során megemlítünk problémákat, melyekre egzakt megoldásokat is találhatunk, majd áttérünk azokra a problémákra, melyekre az egzakt megoldásoknak nincs létjogosultságuk, így heurisztikus megoldásokat kell alkalmaznunk. A heurisztikák közül kiemelten foglalkozunk az NP-nehéz feladatok esetében igen hatékony korszerű metaheurisztikákkal. Megismerjük jellegzetességeiket, mely problémákhoz illeszthetőek, melyekhez nem, vizsgáljuk hatékonyságukat. Megemlítjük azokat a problémákat, ahol eredményesen alkalmazhatók, elsősorban projektütemezési és statisztikai típusú problémákat.

A fenntarthatóság szempontjai:
Törekszünk a mindig friss, korszerű tudás, átadására, a régebbi jelentős metaheurisztikák ismertetése mellett a legújabb megoldások tanítására is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a régebbi és új metaheusztikus algoritmusokat.


Képesség:
A hallgató képes lesz felismerni azokat az optimalizálási problémákat, melyek metaheurisztikus algoritmusokkal megoldhatók, kiválasztani a megfelelő metaheurisztika típust (típusokat), alkalmazni azokat, értékelni hatékonyságukat.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: