Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Quantitative Finance

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: PHG_KVANTPÜ
A tantárgy megnevezése (magyarul): Quantitative Finance
A tantárgy neve (angolul): Quantitative Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 előadás+4 számítógépes gyakorlat
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi aktivitás, házi feladatok, félévközi írásbeli
Szemináriumokon való részvétel kötelező

Vizsgakövetelmény: írásbeli és szóbeli vizsga

Az értékelés módszere:  60 - 69 elégséges
70 - 79 közepes
80 - 89 jó
90 - jeles


Tananyag leírása: Főbb témakörök:
• Numerikus módszerek: FDM, MC szimuláció, hatvány módszer, Ito integrál, Markov láncok
• A kockázat piaci ára részvény, kötvény és derivatív piacokon
• Eszközárazás nem kereskedett alaptermék esetén
• Fedezeti és spekulációs stratégiák több kockázati faktor esetén, Hua He modell
• Kockázatsemleges mérték, forward mérték
• Kamatlábkockázat, hozamgörbe alakulása, Hull-White, Heath-Jarrow-Morton modell,
• Devizapiaci termékek, quantók árazása és felhasználása,
• A korreláció és a volatilitás kereskedése
• Eszközárazás: egzotikus opciók, átváltható kötvények, csere-ügyletek
• Vállalati növekedés finanszírozása devizaárfolyam- és kamatlábkockázat mellett
• Nyereség, veszteség és a pszichológia

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatóknak képesnek kell lennie a tanult matematikai és számítástechnikai apparátus, valamint a közgazdasági alapismeretek, a vállalati pénzügyi, befektetési, makropénzügyi ismeretek szintetizálására.

Félévközi ellenőrzések: szemináriumi jelenlét
szemináriumi aktivitás
félévközi írásbeli
félév végi írásbeli

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: Gazdálkodási PhD/Pénzügy specializáció

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset 2010) 1- 5. fejezet
  • Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013) 15-24. fej.
  • Baxter-Rennie: Pénzügyi kalkulus (Typotech 2002, 290 o)

Ajánlott irodalom:

  • Hull: Options, futures and other derivatives (Prentice Hall, 6. ed. 2006, 789 o)
  • CFA felkészítő: II. szint 4, 5 kötet (Pearson 2008)
  • Wilmott: Quantitative Finance (Wiley, 2006)
  • C. Alexander: Market risk Analysis (Wiley, 2008)
Ajánlott irodalmak:
J. Hull: Options, futures and other derivatives( Prentice Hall, 6. ed. 2006, 789 o)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dunbar: Talált pénz (Panem 2009)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Malkiel: Bolyongás a Wall Streeten (Bankárképző 1992)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Lowenstein, Roger: Tőzsdeguruk tündöklése és bukása (Aliena, Budapest, 2007)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Medvegyev - Száz: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (Jetset 2010)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Baxter-Rennie: Pénzügyi kalkulus (Typotech 2002, 290 o)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013) 15-24. fej.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Száz János, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PHG_KVANTPÜElmélet2018/19/2Dr. Száz János, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.