December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHG_SVALLP2
A tantárgy megnevezése (magyarul):Corporate Finance II.
A tantárgy neve (angolul):Corporate Finance II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
6*2*90 perces szeminárium
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar/angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Berlinger Edina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
pénzügyi szakirodalom ismerete, cikkolvasás és feldolgozás, saját publikációhoz szükséges készségek (keresés adattárakban, empirikus és elméleti vizsgálatok összekapcsolása, hivatkozások stb.) fejlesztése, prezentációtartás és kommunikáció

A fenntarthatóság szempontjai:
hozzájárulás a környezeti és társadalmi fenntarthatósághoz
kiemelten foglalkozunk a széndioxid-kibocsátás mérséklésének szabályozási kérdéseivel és az állam feladataival ezen a területen


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
ismeri az alapvető pénzügyi (statisztikai, ökonometriai, matematikai) módszereket


Képesség:
képes a módszereket megfelelően alkalmazni


Attitűd:
alapos és precíz munkavégzés, elmélyült kutatómunka

Tudás:
ismeri a pénzügyi elméletet


Képesség:
képes az elméletet alkotó módon továbbgondolni


Attitűd:
kritikusan viszonyul a forrásokhoz

Tudás:
ismeri a nemzetközi pénzügyi szakirodalmat


Képesség:
képes önállóan olvasni, megérteni és feldolgozni nemzetközi cikkeket


Attitűd:
nyitott az új információkra


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: