Husz Ildikó publikációs listája

Utoljára szerkesztve: 2012-04-03 11:03:34

Könyv, monográfia

Dr. Czakó Ágnes - Husz Ildikó - Dr. Szántó Zoltán Oszkár (2011): Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest.

Husz Ildikó - Dr. Csizmady Adrienne - Dr. Janky Béla (2005): Népesedés és környezet. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

Husz Ildikó - Dr. Csizmady Adrienne (2004): Település- és városszociológia. Gondolat Kiadó, Budapest.

Husz Ildikó (2002): Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Osiris Kiadó, Budapest.

Könyvfejezet, könyvrészlet

Szalma Ivett - Szél Bernadett - Husz Ildikó (2011): A lakossági megtakarítások változása 2006 és 2010 között. In: Czakó Ágnes - Husz Ildikó - Szántó Zoltán(szerk): Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest. 17-33. o.

Husz Ildikó - Dr. Szántó Zoltán Oszkár (2011): Mi a pénzügyi kultúra? In: Czakó Ágnes - Husz Ildikó - Szántó Zoltán(szerk): Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest. 9-14. o.

Husz Ildikó (2008): Kispolgárok a Terézvárosban a két világháború között. In: Czoch Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter (szerk): Parasztok és polgárok. Korall T.E., Budapest. 251-272. o.

Husz Ildikó (2005): Racionalitás a gyermekvállalásban. In: S. Nagy Katalin(szerk): Társadalmi térben. BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Budapest. 149-156. o.

Husz Ildikó (2001): Regionális különbségek Magyarországon. Kísérlet a területi különbségek bemutatására az emberi fejlődés indexe alapján. In: Lengyel György(szerk): Indikátorok és elemzések. BKÁE, Budapest. 77-85. o. http://www.lib.uni-corvinus.hu/docs/indikatorok.pdf

Husz Ildikó (2000): Háztartásszerkezet - családciklus az iparosodás előtti Magyarországon. In: Elekes Zsuzsa - Spéder Zsolt(szerk): Törések és kötések a magyar társadalomban. ARTT - Századvég Kiadó, Budapest. 367-374. o.

Husz Ildikó (1998): Háztartásszerkezet és társadalmi mobilitás. In: Blahó András(szerk): A jövő a jelenben - átalakuló társadalom, új tudományos problémák. BKE, Budapest. 255-263. o.

Husz Ildikó (1998): Household structure and social mobility. In: Blahó, András(szerk): The future in the present - changing society, new scientific issues. BKE, Budapest. 233-238 o.

Husz Ildikó (1997): Mezővárosiság és parasztpolgárosodás - egy oppidum társadalmának 19. századi mikrotörténete. In: Lengyel György(szerk): Collocquamur. Szociológiai Műhelytanulmányok. BKE, Budapest. 159-174. o.

Folyóirat cikk

Husz Ildikó (2012): Munkaválallási ellenösztönzők egy falusi szegény térségben. Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012, 1-15.. http://www.propublicobono.hu/pdf/Husz_PPB_20120315%20_j%C3%B3.pdf

Husz Ildikó (2011): Alacsony végzettség - sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáról. Demográfia 1., 5-22..

Husz Ildikó - Illés Sándor (2006): Demográfia a magyar felsőoktatásban. Demográfia 2-3., 251-263..

Husz Ildikó (2006): Iskolázottság és a gyermekvállalás időzítése. Demográfia 1., 46-67..

Husz Ildikó (2003): Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? Korall 11-12., 340-346.

Husz Ildikó (2001): Az emberi fejlődés indexe. Szociológiai Szemle 2, 72-83..

Husz Ildikó (2000): Apáról fiú(k)ra. örökösödési jogszokások és gyakorlat Zsámbékon a 19. század első felében. Korall 2, 5-22..

Husz Ildikó (2000): Az angolszász családtörténeti kutatások és hatásuk a magyarországi történeti demográfiára. Szociológiai Szemle 2, 81-104..

Előadás és/vagy konferenciakiadványban megjelenő írás

Husz Ildikó (2011): Balancing family and work in ethnic comparison: evidence from Hungary. Transformations of Contemporary Capitalism: Actors, Institutions, Processes. SASE . 2011. jún. 23-25., Madrid.

Husz Ildikó (2008): • Ethnic effect? Structural effect? Childbirth Among Roma and Non-Roma Women of Low Educational Level in Hungary. Migration and Migrants in Europe. European Population Conference. 9-12th, July, 2008. , Barcelona. http://epc2008.princeton.edu/download.aspx?submissionId=80468

Husz Ildikó (2006): • Educational Level and Timing of Births in Hungary. Population challenges in ageing societies. European Population Conference. 21-24th June, 2006., Liverpool. http://epc2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=60447

Értekezés/disszertáció

Husz Ildikó (1991): Rezi falu házasodási sajátosságai a házassági anyakönyvek tükrében (1741-1829). Szakdolgozat. BKE, .