Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Heti Válasz

A Heti Válasz 2005 óta jelenteti meg a hazai felsőoktatási intézmények rangsorát, évről-évre fejlesztve, bővítve azt. (2008-ban külön kiadványként, a Navigátor sorozat részeként jelent meg.) A lista 2013-ig az oktatás színvonalára, a diákok preferenciáira és a felsőoktatási intézmények munkaerő-piaci megítélésére fókuszál. A képzéstől függően öt, illetve hat szempont  alapján végezték elemzésüket. Ilyenek az OTDK eredmények, a diák-tanár arány, az oktatói összetétel, a fejvadászok (munkaerő-közvetítők), a tipikus foglalkoztatók (nagyvállalatok) véleménye és a túljelentkezési arány, amely mutatót 2012-ben a jelentkezési preferencia mutató váltotta fel. Ezt a mérőszámot az intézménybe első helyen, nappali tagozatra jelentkezők és az adott képzésterületre első helyen, nappali tagozatra összesen jelentkezők aránya adja. Az első megjelenés alkalmával még csak három szakot vizsgáltak (közgazdász; jogi; szálloda, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari). 2008 óta viszont már hét képzési területen rangsorol az újság. Ezek a jogi, közgazdasági; a szálloda, idegenforgalmi; a média, kommunikáció; az informatika; a gépészmérnöki és az orvosi területek. A Budapesti Corvinus Egyetemet ezek közül négy érinti: (gazdaság)informatikus, közgazdász, kommunikáció és idegenforgalom.

2005-2013

Közgazdászképzések

Minden eddig megjelent Heti Válasz-rangsor foglalkozott a közgazdászképzések összehasonlításával, és a képzés összesített rangsorában minden évben a Budapesti Corvinus Egyetem végzett az első helyen.

„A rangsor első helyén a Budapesti Corvinus Egyetem (Gazdálkodási Kar és Közgazdaságtudományi Kar), közismertebb nevén a „Közgáz” végzett. A Közgáz első helye teljesen egyértelműnek tűnik, átlagpontszáma az ötös skálán több mint 0,6 ponttal haladja meg a második helyezettet. Ráadásul a hat vizsgált szempont közül négyben is az első helyen végzett, s egyedül a túljelentkezés tekintetében ért el az átlagnál alacsonyabb pontszámot. Az utolsó jelenségnek számos magyarázata lehet, amelyek közül a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a jelentkezők között önszelekció működik (azaz csak azok jelentkeznek ide, akik esélyesnek tekintik magukat). A Közgázon folyó munka minőségét a múlt hónapban a nemzetközi hírű Financial Times is elismerte, amikor az európai üzleti iskolák rangsorának összeállításakor – egyetlen kelet-közép-európai intézményként – a Közgázt az első huszonötbe rangsorolta. Érdekes, hogy bizonyos szakterületek tekintetében még magasabbra, a szervezeti magatartás tanítása kapcsán pedig az európai negyedik helyre sorolta az intézményt.” (Heti Válasz, V. évfolyam (2005), 41.szám, melléklet VI.oldal) 

„A rangsor első helyén végzett BCE négy kategóriában is az élen áll, amely annak köszönhető, hogy a BCE a közgazdász és üzleti karok közül a legtöbb helyezést érte el a két legutóbbi (2003-as és 2005-ös) Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), a tanár-diák arány ebben az intézményben a legmagasabb, és mind a fejvadászok, mind a vállalatok véleménye azt tükrözi, hogy az erről az egyetemről érkező hallgatókkal vannak leginkább megelégedve a munkaadók. A másik két kategóriában viszont valamivel gyengébben teljesít a BCE, a túljelentkezés szerinti rangsorban az 5., az oktatói összetétel alapján a 7. helyen áll, de mindegyik mérőszám esetén messze az átlag feletti teljesítményt ért el.” (Heti Válasz, VI. évfolyam (2006), 41.szám, 41.oldal)

„Az első helyet továbbra is a tavalyi és a tavalyelőtti győztes, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) foglalja el, kimagaslóan jobb eredménnyel, mint a követői.” (Heti Válasz, VII. évfolyam (2007), 43. szám, 41. oldal)

„A BCE továbbra is minden területen az élbolyban jár, a fejvadászok és vállalatok első választása egyértelműen erre az egyetemre esne. A legtöbb OTDK-díjat is a BCE hallgatói könyvelhetik el. Az oktatói összetétel tekintetében nem változott a helyezése, viszont kisebb volt a túljelentkezés, mint az előző években. A diák/tanár összetételének minősége idén már nem volt elég az első helyhez.” (Heti Válasz, VII. évfolyam (2007), 43. szám, 41. oldal)

A fejvadászokkal és vállalatokkal végzett interjúk tapasztalatai: A megkérdezett szakemberek még mindig a Budapesti Corvinus Egyetemet tartják az „etalonnak”, ez az intézmény két reklámügynökség kivételétől eltekintve minden foglalkoztatótól, valamint minden fejvadásztól 5-öst kapott.” (Heti Válasz, VII. évfolyam (2007), 43. szám, 42. oldal)

 „A Budapesti Corvinus Egyetemet továbbra is magasra értékelik a munkaerő-közvetítők és a foglalkoztatók. Idén első helyen végzett a túljelentkezés mérésekor is, hiszen jelentkezőinek száma – a többi intézménynél tapasztaltakkal szemben – nem csökkent, hanem jelentősen, mintegy 13 százalékkal növekedett. (Tavaly csak a nyolcadik helyezett volt ezen mutatószám alapján.) A többi szempont nem mutat jelentős változást, bár az oktatói csapat összetétele a vizsgált mérőszámok tekintetében hátrányára változott.” (Heti Válasz Navigátor, Felsőoktatási rangsor (2008), 30. oldal)

„A legtöbb munkáltató a Budapesti Corvinus Egyetemet preferálja, de jó véleménnyel vannak Pécsről, Szegedről, Debrecenről és Miskolcról is.” (Heti Válasz Navigátor, Felsőoktatási rangsor (2008), 34. oldal)

„A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) idei évi sikeréhez nagymértékben hozzájárult, hogy a piaci szereplők – a foglalkoztatók és fejvadászok – még mindig egyfajta etalonként tekintenek az egyetemre a gazdasági képzés területén. Válaszaikban legmagasabb pontszámokkal értékelték az intézményt, gyakran még a „kiváló” jelzőt is feltüntetve az egyetem neve mellett. A képzés kimeneti eredményét vizsgáló harmadik mutató, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) elért eredmények esetében is az első helyet foglalják el (az OTDK-eredmények megegyeznek a 2009-es évi adatokkal, mivel a tanulmányi versenyt csak kétévente rendezik meg). A túljelentkezés mértékét és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát vizsgálva megfigyelhető, hogy az intézmény egy-két pozíciót visszacsúszott a listán, ezzel szemben az egy tanárra jutó diákok tekintetében három helyet ugrott előre.” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2010), 70. oldal)

„A BCE megőrizte három elsőségét a kimeneti teljesítményt mérő mutatók, vagyis az OTDK-eredmények, a munkáltatói vélemények és a munkaerő-közvetítői értékelés tekintetében, ráadásul az idén az utóbbi kettőhöz hasonlóan már az OTDK-eredmények szerinti rangsorban is maximális pontszámot ért el, és így meg tudta erősíteni az előnyét az őt követő intézményekkel szemben. Sok megkérdezett foglalkoztató is kiemelte, hogy tapasztalataik szerint a BCE-ről kerülnek ki a legjobb pályakezdő közgazdászok, az intézmény komplex gazdasági képzést nyújt, és ennek köszönhetően az innen felvett diákok között a legmagasabb azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik beválnak a napi munkában. Véleményük szerint a BCE az egyetlen Európában is jegyzett magyar gazdasági felsőoktatási intézmény.”
(Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2011), 62. oldal)

Informatikus képzések

 

2008-ban a vizsgált képzések kibővültek, és felkerült a listára az informatikus képzések rangsora is. A 17 versenyben lévő felsőoktatási intézmény között a Budapesti Corvinus Egyetem összesítésben 2008-ban a 9., 2009-ben a 7., 2010-ben a 4., 2011-ben a 8., 2012-ben a 11. helyen végzett.

„Általánosan elmondható, hogy a többi szakhoz képest az informatika esetében alacsonyabb a túljelentkezés mértéke. Keresett a BME és a Corvinus Egyetem informatikai képzése, őket pedig a Debreceni Egyetem követi a legnépszerűbbek között.” (Heti Válasz Navigátor, Felsőoktatási rangsor (2008), 19. oldal)

„A sokszor szükséges projektmenedzsmenthez kapcsolódó ismeretek és készségek is gyakran hiányoznak a végzősöknél. Egyes vélemények szerint a BME és a Corvinus képzése erős alapot biztosít a továbbiakra, viszont a vállalatspecifikus, gyakorlati tudás megszerzéséhez szükséges egy kiegészítő képzés, illetve tréning.” (Heti Válasz Navigátor, Felsőoktatási rangsor (2008), 21. oldal)

„A túljelentkezés tekintetében kismértékű javulás figyelhető meg, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) gazdasági informatikus képzése már majdnem kétszeres túljelentkezési arányt ért el az első helyen jelentkezőket figyelembe véve,...” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2009), 55. oldal)

„Az informatikai képzést folytató intézmények idei összehasonlító rangsorában a 4. helyen a tavalyi 7. Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) végzett. A túljelentkezés tekintetében megőrizte 2009-es listavezető pozícióját, az oktatói összetétel és a foglalkoztatói rangsorban némi előrelépést ért el, míg a fejvadászok esetében elég jelentő, öthelyezésnyi visszaesést szenvedett el.” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2010), 56. oldal)

Idegenforgalmi képzések

Az idegenforgalmi képzések rangsorában 2010-ig nem szerepelt a Budapesti Corvinus Egyetem, mivel a szakon 2008-ban voltak először végzősök. A BCE 2010-ben és 2011-ben is első, 2012-ben pedig második helyezett lett, ugyanakkor pár megállapítás erejéig helyet kapott már a megelőző években is:

„Túljelentkezés szerint holtversenyben az első helyen a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola képzései végeznének..,” (Heti Válasz Navigátor, Felsőoktatási rangsor (2008), 45. oldal)

„Ha figyelembe vennénk azt a három intézményt, ahol még nincsenek végzősök, akkor a diák/tanár arány szerinti rangsorban az első helyezett kivételével minden intézmény három helyet csúszna, ugyanis a második, harmadik és negyedik helyen rendre a BCE, EKF és a PTE-IGyFK végzett volna.” (Heti Válasz Navigátor, Felsőoktatási rangsor (2008), 46. oldal)

„Az idén a még kevés piaci vélemény miatt kimaradó intézmények közül azonban a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus-vendéglátás képzése megelőzte volna az idei elsőt, az összes képzést figyelembe véve is kimagasló, több mint négyszeres túljelentkezésével,...” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2009), 47. oldal)


„E rangsorban következett be az idei év legmeglepőbb változása: az eddigi listavezető Budapesti Gazdasági Főiskolát (BGF) megelőzte az e képzésben debütáló Budapesti Corvinus Egyetem (BCE). … A sorrend átrendeződéséhez az is hozzájárult, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem a munkaerő-piaci közvetítők véleményét tekintve is átvette a vezetést, és minden egyéb mutatószámban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott.” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2010), 46. oldal)

„A tavalyi évben debütáló Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) megőrizte vezető helyét.” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2011), 38. oldal)

Kommunikációképzések

 

2009-ben első alkalommal szerepelt a Budapesti Corvinus Egyetem a kommunikációképzések rangsorában, ahol összesítésben a 6. helyezést érte el a versenyben lévő 16 versenytársa között. 2010-ben két helyet előreugorva a 4., 2011-ben a 3., 2012-ben pedig már az 1. helyen végzett.

„..., a listában először szereplő Budapesti Corvinus Egyetem egyből dobogóra került a munkaadók értékelése szerint." (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2009), 63. oldal)

„A BCE idei teljesítményével fellépett a dobogó harmadik fokára, amihez elsősorban az járult hozzá, hogy jelentősen javított a túljelentkezési arány és az oktatói összetétel tekintetében is. A foglalkoztató és a munkaérő-közvetítők egyaránt a harmadik helyre sorolták.” (Heti Válasz, Felsőoktatási rangsor (2011), 58. oldal)

 

2013-

2013-ban a kiadvány jelentősen változtatott módszertanán, és első alkalommal az Educatio Nonprofit Kft. jelentkezői és felvett adatbázisa alapján készítette listáit. A rangsor egyetlen dimenzióra szűkítette mutatórendszerét, az csak a felvett hallgatók kiválóságára összepontosít. Listáik az általános felvételi eljárásban legnépszerűbb (legtöbb első helyes nappali munkarendű jelentkezőt vonzó) 15 alap- illetve osztatlan szak nappali tagozatra felvett hallgatóinak kiválóságát mutatják be. Rangsormutatóik: Nyelvvizsgával rendelkezők a felvett hallgatók között %; Idegen nyelvből jó vagy jeles minősítésű emelt szintű érettségit tettek a felvett hallgatók között %; Matematikából jó vagy jeles minősítésű emelt szintű érettségit tettek a felvett hallgatók között %; Magyar nyel és irodalomból jó vagy jeles minősítésű emelt szintű érettségit tettek a felvett hallgatók között %; Középiskolai versenyeken többletpontot érő helyezést elértek a felvett hallgatók között %; A felvett hallgatók átlagpontszáma. Az egyes területek és szakok listájában csak azok a mutatók szerepelnek, amik relevánsak. A mutatók között nem alkalmaznak súlyozást, minden egyes mutató ugyanakkora jelentőséggel szerepel.

 

Közvéleménykutatás

 

A Heti Válasz kiadványa mindezek mellett három éven keresztül tartalmazta a Mérlegen a diploma című Szonda Ipsos által, a Heti Válasz megbízásából készített reprezentatív közvéleménykutatását is, amely már 2007-ben Mennyit ér a diploma? Címmel készült el. Az arra a kérdésre adott válaszok alapján, hogy „Ön melyik főiskolát vagy egyetemet tartja az ország legjobb felsőoktatási intézményének?” az intézmények említési gyakoriságának sorrendjében 2007-ben az ötödik, 2008-ban  és 2009-ben a második lett a Budapesti Corvinus Egyetem.


Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com