Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Önéletrajz

SZENTES TAMÁS

SZAKMAI ÉLETRAJZA

Szentes Tamás 1933. március 8-án született Dunakeszin. Középiskolai tanulmányait 1943-tól a Ciszterci Rend budapesti Szent Imre gimnáziumában (1949-től új nevén: József Attila gimnáziumban) folytatta. 1951-ben érettségizett kitűnő eredménnyel. Egyetemi tanulmányait a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem általános, elméleti közgazdaságtani szakán 1955-ben fejezte be ugyancsak kitűnő eredménnyel. Egyetemi doktorátusát ugyanitt szerezte meg az elmélettörténet és pénzügytan témakörében, 1959-ben.

Az MTA kandidátusi fokozatát 1964-ben, az MTA doktori fokozatát 1974-ben nyerte el. Az MTA 1993-ban levelező tagjává, 1998-ban rendes tagjává választotta.

Első munkahelye a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó volt, ahol 1955-től 1962-ig szerkesztő-lektorként dolgozott. 1962-től a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója: 1971-ig egyetemi adjunktus, 1974-ig docens, majd 1974-től nyugdíjba vonulásáig egyetemi tanár, 1995 és 1998 között tanszékvezető, és 2002-től Professor Emeritus. Időközben, 1967-től 1971-ig a University of Dar es Salaam tanszékvezető professzora és a tanzániai National Development Corporation igazgató tanácsának tagja, továbbá 1964-től 1985-ig az MTA Afro-Ázsiai Kutató Központjának, majd az ebből alakult Világgazdasági Kutató Intézetnek másodállású tudományos főmunkatársa, 1985 és 1989 között a Társadalomtudományi Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 1994-ben és 1996-ban meghívott vendégprofesszorként a kaliforniai UCLA egyetemen oktatott.

Oktatási tevékenysége kiterjedt az egyetemi képzés mindhárom szintjére, a hazain kívül a külföldi egyetemeken végzett oktatói munkára is, és túlnyomórészt a világgazdaságtan és a fejlődéstan szakterületére koncentrálódott. 1998-ig a "Nemzetközi kapcsolatok" Ph.D. programját irányító szakbizottságának elnöke, majd 1998-tól tagja és oktatója. 1995 óta az egyetem Doktori Tanácsának is tagja. Részt vesz a hazai diplomata-képzésben és az International Studies Center angol nyelvű oktatási programjában is. Meghívottként számos külföldi egyetemen és több tucatnyi nemzetközi tudományos konferencián, nemzetközi tudományos társaságok (IPRA, IPSA, EADI, IEA, IFDA, stb.) kongresszusain tartott előadásokat.

Tudományos eredményeit a nagy számban megjelent publikációi tartalmazzák, köztük több mint húsz önálló tudományos monográfia és szakkönyv, illetve tankönyv, több mint ötven társszerzős kötet, valamint száznál is több tudományos közlemény, cikk, tanulmány, stb. (nagyrészt idegen nyelven).

Korábban, hosszú időn át, rendszeresen közreműködött meghívott szakértőként különféle nemzetközi szervezetek munkájában, így pl. az UNCTAD főtitkára által vezetett "magas szintű szakértői bizottságban", az UNCTAD és a Third World Forum közös kutatási programját irányító  bizottságban, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Foglalkoztatási Világkonferenciáját előkészítő munkacsoportban, az UNCSTD párisi előkészítő albizottságában, több UNESCO szakértői bizottságban, stb. továbbá 1982 és 1987 között az Egyesült Nemzetek Egyeteme (UNU) egyik nemzetközi kutatási programját irányító nemzetközi testületben, 1992 és 1994 között az UNRISD egyik kutatási programját szervező bizottságban, stb. Emellett számos hazai és külföldi, illetve nemzetközi tudományos társaságnak, bizottságnak, szerkesztő tanácsnak, stb. volt tagja. Jelenleg is tagja a Journal of Peace Research nemzetközi tudományos folyóiratok, valamint a „Magyar Tudomány” szerkesztő bizottságának.

Több szakmai kitüntetésben részesült: Így többek között, 1971-ben a tanzániai egyetemen végzett oktatói és oktatásszervező tevékenysége elismeréseként a Munka Érdemrend "ezüst" fokozatát, 1981-ben „nemzetközileg is elismert” tudományos munkásságáért a Munka Érdemrend "arany" fokozatát, 1985-ben „a magyar tudománynak az adott szakterületen való fejlesztésében és nemzetközi elismertsége, valamint kapcsolatai javításában való”  hozzájárulásáért Állami Díjat, 1999-ben „kimagasló értékű oktatói” tevékenysége honorálásaként az Arany János Közalapítvány a Tudományért Nagydiját, 2003-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést nyerte el, és 2008-ban Széchenyi Díjat kapott.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com