November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Palánkai Tibor publikációi

Magyar nyelvű publikációk (In Hungarian):

Könyvek vagy könyvfejezetek (Books and book chapters):

Európai Közösségek. Az 1992-es egységes belső piac terve.
Tények könyve. 1990.

Magyarország és az Európai Közösségek
Tények Könyve. 1992. Ráció Kiadó Kft.  688‑692 pp.

A nemzetközi integráció néhány elméleti irányzata. Az EK és Magyarország az 1990-es évek közepén.
BKE - Euration. Budapest. 1993. 7-25 pp.

Európai integráció. OKTÁV. Ipari Továbbképző Rt.
Budapest. 1994. 195 p.

 

Magyarország és az Európai Közösség. A gazdaságpolitika változó súlypontjai.
Szerk. Veress József. Akadémiai Kiadó. Budapest. 9-45 pp.

 

Magyarország gazdasági integrációs felzárkózása. Magyarország útja az Európai Unióhoz. Összefoglaló.
Friedrich-Naumann-Stiftung. 1994. 19-41. o.

 

Az európai integráció gazdaságtana. Bp. Aula. 1995. 448 p. 1999. 379 p. 2004. 502 p.

 

Az integráció gazdasági mozgatórugói. Európai közjog és politika. Szerk. Kende Tamás.
Osiris-Századvég. Budapest. 1995. 42-60 pp.

 

Európai integráció néhány gazdaságstratégiai kérdése.
Tudósok a modernizációról. MTA. 1995. 63-65 p.

 

Európa Zsebkönyv (Az Európai Unió és Magyarország). Szerkesztés és címszavak.
Hans Seidel Alapítvány és Euration. Budapest. 1995.

 

A szociális piacgazdaság ma. A Batthyányi Lajos Alapítvány Kiadója. 1996. Budapest. Hozzászólás. 41-42. pp.

 

Az Európai Unió költségvetése. Európa ma és holnap. Szerk.: Izikné Hedri Gabriella és Palánkai Tibor. Euration. Hans Seidel Alapítvány. Budapest. 1996. 77-84 pp.

 

A magyar gazdaság modernizáció és európai integrációja. Szerk.
Bevezető  7-13 pp., A magyar gazdaság stabilizálása 14-36 pp., Magyarország és az EU  34-53 pp.
Közszolgálati Tanulmányi Központ. PEW Alapítvány. Kutatási beszámolók 7. 1996.

 

Az Európai Unió költségvetése. Európa Ma és Holnap. 2. átdolgozott kiadás. Hans Seidel Alapítvány. Euration. Budapest, 1997.  72-81 pp.

 

Magyarország európai integrációja. Globalizáció és nemzeti állam, integráció és nemzeti érdek.
Globalizáció és nemzeti érdek. Magyarország az ezredfordulón. MTA. Budapest, 1997. 77-86.  pp.

 

Az EU keleti kibővülése, Derek W. Urwin, A közös Európa (Az európai integráció 1945-től napjainkig). Szerkesztette: Palánkai Tibor. Corvina. Budapest, 1998. pp. 271-308.

 

Az Európai Unió költségvetése. Európa ma és holnap. Szerk.: Izikné Hedri Gabriella és Palánkai Tibor. Euration. Hans Seidel Alapítvány. Balassi Kiadó. Budapest. 1998. 71-80 pp.

 

Kopernikuszi fordulat (Globalizáció és integráció)
Világgazdaság Évkönyv. 1998. Zöld Újság Rt. 9-11. pp.

 

Érdekérvényesítés keretei. Magyarország és az Európai Megállapodások.
Az európai uniós csatlakozás felkészülési területei.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 1999. Budapest. pp. 11-29.

 

Az Európai Unió költségvetése. Európa Kislexikon. Az Európai Unió és Magyarország. Szerk.: Hargita Árpádné, Izikné Hedri Gabriella és Palánkai Tibor. Euration. Hans Seidel Alapítvány. BKE Vezetőképző Intézet. Budapest. 1999. 157-161 pp.

 

Az integráció mérésének néhány elméleti-stratégiai kérdése.
Székfoglalók. 1995-1998. II. kötet. Akadémiai Műhely. MTA. Budapest. 1999. 17. pp.

 

Az Európai Unió költségvetése. Európa ma és holnap. Szerk.: Izikné Hedri Gabriella és Palánkai Tibor. Euration. Hans Seidel Alapítvány. Balassi Kiadó. Budapest. 2000. 84 - 95 pp.

 

Globalizáció és regionális integrációk. 266-282 pp.
Nemzetgazdaság – Regionalitás – Világgazdaság. Tanulmányok Simai Mihály akadémikus 70. Születésnapja tiszteletére. Szerk. Blahó András. Világgazdaságtan tanszék. Budapest. 2000.

 Az Európai Unió struktúrapolitikája (Blahó Andrással) 79-86 pp.
Az Európai Unió monetáris kérdései (Lányiné Garai Katalinnal és Lőrinczné Istvánffy Hajnával). 120-134 pp.
Az Európai Unió és a Kelet-közép-európai átalakulási folyamatok (Blahó Andrással és Rahói Zsuzsannával) 268-284 pp.
Tanuljunk Európát. Szerk. Blahó András. BKÁE. Világgazdasági tanszék. 2000.

Palánkai Tibor: A „működő piacgazdaság” megteremtése. = A magyar forradalom eszméi, Eltiprásuk és győzelmük. (1956-1999) Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon. Budapest. 2002. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat - Alapítvány. 360-382. p.

 

Európai Uniós Fogalomtár. Általános Kifejezések. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 2001. (Egyes címszavak.)
Az euró és Magyarország. = Akadémiai Műhely, Közgyűlési Előadások 2000. május. Millennium az Akadémián, IV. MTA. Budapest, 2001. 1533-1550. p.

 

Az euró bevezetésének első tapasztalatai. = Válaszúton az Európai Unió: Intézményi reformok és csatlakozás. Budapest, 2000. október 26-27. Európajogi Tanulmányok. 6. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék. Szerk.: Király Miklós. Budapest, 2001. 75-97. p.

 

Az Európai Unió struktúrapolitikája (Blahó Andrással) 71-86 pp.
Az Európai Unió monetáris kérdései (Lányiné Garai Katalinnal és Lőrinczné Istvánffy Hajnával). 103-133 pp.
Az Európai Unió és a Kelet-közép-európai átalakulási folyamatok (Blahó Andrással és Rahói Zsuzsannával) 263-298 pp.
Tanuljunk Európát. Szerk. Blahó András. BKÁE. Világgazdasági tanszék. 2. Javított kiadás. 2001.

 

Regionális integrációk és blokkok, Blahó Andrással és Kengyel Ákossal, 353-387. (in) Világgazdaságtan II. Globális fejlődés, Gazdasági diplomácia. (Ed) Blahó András. Budapest: Aula. 2002.

 

Pénzügyi integráció az Európai Unióban, 287-326 pp.
A gazdasági integráció fejlődési szakaszai, az EU országok makrogazdasági helyzetének alakulása, 197-240 pp. (Kengyel Ákossal)
Az Európai Unió struktúra és környezetpolitikája, 369-409 pp. (Blahó Andrással és Pezt Gáborral) Ed, Blahó András. Európai integrációs alapismeretek, Budapest: Aula Kiadó. 2002.

 

Az euró két év után, 190-211 pp.
Forgács Imre, Inotai András és Wéber Attila, (eds) Az Európai Unió Évkönyve 2001,
Budapest: Osiris Kiadó. 2002.

 

Az Európai Unió kibővülése és a magyar gazdaságpolitikai stratégia, 57-64 pp.  Eds. Böhm Antal - Guba László, Társadalomismerete és társadalomkutatás az ezredfordulón. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2002.

 

Összefoglaló az integrációérettség mérésének kutatásáról, 9-115, Ed. Palánkai Tibor Kutatások az integrációérettség témaköréből. Európai Tükör, 2002. Műhelytanulmányok, 86. sz.

 

A nemzetközi integráció néhány elméleti irányzata, Elmaradottság – Fejlődés –Átalakulás, Tanulmányok Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. (ed. Blahó András) BKÁE Világgazdasági Tanszék. Budapest. 2003. (pp. 287-299)

 

Magyarország és a Gazdasági és Monetáris Unió. Európai Füzetek. Különszám. (Európai Alkotmány – európai jövőkép. Nemzetközi Konferencia, Budapest, 2003. október 28.) pp.85-90.
A gazdasági integráció fejlődési szakaszai, az EU országok makrogazdasági helyzetének alakulása (Kengyel Ákossal), 141-176.pp.
Pénzügyi integráció az Európai Unióban, 208-237. pp.
Az Európai Unió struktúrapolitikája (Kengyel Ákossal),  275-290 pp.
Európai integrációs alapismeretek, Ed. Balhó András, Negyedik, átdolgozott , bővített kiadás. Budapest, AULA Kiadó. 2004.

 

Az EU integráció stratégiai fejleményei és Magyarország, Az uniós csatlakozás küszöbén, A Magyar Politikatudományi Társaság 2003. május 30-ai vándorgyűlésének előadásai. Budapest, 2004. 23 – 34. pp.

 

Az európai integráció, Kossuth Kiadó, Budapest, 2004. 39 –55 pp.
A KGST-től az Európai Unióig, Magyar Tudománytár. 5. Gazdaság. (szerk. Palánkai Tibor). MTA Társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó. Budapest, 2004. 411-517 pp.

 

Magyar Nagylexikon. XIX. Kiegészítő kötet. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2004. (Palánkai Tibor – Európai uniós címszavak.)
Az EU kilátásai 2015-2020-ban. Kihívások és jövőképek a XXI. Században. Ecostat konferencia 2005. október 28. Ecostat. Időszaki Közlemények XXIV. Szám. Gazdaságelemző és Informatikai Intézet. Budapest, 2005. november, 35-38 pp.

 

A strukturális modernizáció kérdései az EU-ban. 166-177 pp. Tizenöt év az európai Magyarországért. Villányi úti Könyvek. Tanulmánykötet. Budapest. 2005.

 

Csatlakozási és tagsági kritériumok, integráció érettség, NKFP kutatási eredmények összefoglalója. ISES Műhelytanulmányok, Budapest - Kőszeg – Szombathely. 2005. 58-90 pp.

 

A magyar gazdadaság és társadalom integráció-érettsége, integrációs képessége és felkészültsége. (Szerző és szerkesztő) OM NKFT. Budapesti Corvinus Egyetem. Világgazdasági tanszék és Európai Tanulmányi és Oktatási Központ. Záró tanulmányok. 2005. 463 pp.

 A lisszaboni folyamat stratégiai összefüggései, in A lisszaboni folyamat és Magyarország, Szerk. Farkas Beáta, JATEPress. Szeged. 2007. 13-32. o.

 Magyarország – Európai Unió –globális integráció, in Világgazdasági Korszakváltás (Visszatekintés és Távlatok) MTA Világgazdasági Intézet, Budapest, 2007. 73-90. o.

 Bevezető: A „nagy átalakulásokról”, (9-18), A globalizmus felvilágosodása, (139-147) Kihívások és a reformok szükségessége, (199-222), Globális integráció, (303-356), in  Kataklizmák csapdája, TSR Model Kft. Budapest, 2008.

 Európai reform, magyar reform, (276-291) in Találjuk ki. Tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére. Szerk. Miszlivetz Ferenc. Savaria University Press. Budapest-Szombathely. 2008.

Folyóiratcikkek (Journals):

 

"Európára Magyar" Kapu, 1990. október. 38‑44 pp.

 Magyarország és az európai integrációs folyamatok. A MKT 1991‑es XXIX. közgazdász‑vándorgyűlésének előadásai. Gazdaság, 1992. Különszám. Budapest. 65‑73.pp.

 Az EK‑integráció alternatívái. Kényszerpályák buktatókkal. Külgazdaság, 1993. 2. sz. 61‑69 pp.

 Megvalósítható‑e az Európai Monetáris Unió? Európa Fórum, 1993. április. III. éf. 1. sz.  3‑17 pp.

 Tárgyaljuk-e újra a magyar társulási szerződést? Figyelő, 1994. június 30. 3. o.

 Milyen Európát szeretnénk? Figyelő, 1994. október 6. 38. o.

 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. (Inotai Andrással) Közgazdasági Szemle, 1994. 10. sz. (859-877. o.)

 Magyarország és az Európai Unió. Debreceni Szemle, 1994. március. 6-17 pp.

 Európai integrálódásunk néhány gazdaságstratégiai kérdése. Magyar Tudomány, 1995. 10. sz. 1162-1165 pp.

 Terítéken az egész gazdaságpolitika, Figyelő, 1996. február 8. 37-39. o.

 Körkérdés a magyar gazdaságpolitika mozgásteréről, Külgazdaság, 1996. 2. sz. 13-15. p.    

 Gazdaságpolitika: koordináció és alkalmazkodás 15-20 pp. Európai Tükör, ISM. 1996. 2.sz. december.

 Körkérdés a gazdasági növekedéseről Külgazdaság, 1997. február.  17-19. o.

 Az  integráció mérésének  néhány elméleti-stratégiai kérdése Jogtudományi Közlöny, 1997. február. 95-102. o.

 Az integráció mérésének néhány elméleti-stratégiai kérdése. (Akadémiai székfoglaló). Magyar Tudomány, 1997. 8. sz. 943-956 pp.

 A magyar EU-csatlakozás néhány stratégiai kérdése. Európai Tükör, 1998. III. éf. 5. sz. pp. 10-16.

 A magyar EU-csatlakozás néhány stratégiai kérdése. (Utánnyomás az Európai Tükörből). Collega, Accursius Jogász Egylet. II. évfolyam 10. szám - III. évfolyam 1. szám. 1998.  december 14. pp. 39-42.

 Ötvenéves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Szemle, 1998. december. 1061-1064.

 Körkérdés az EU-csatlakozás előtti helyzetértékelésről. Külgazdaság, 1998. 2. sz. 12-14. pp.

 Körkérdés a magyar gazdaság növekedési kilátásairól az elbizonytalanodott világgazdasági és nemzetközi pénzügyi helyzetben. II. rész. Külgazdaság, 1999. 2. sz. 18-21. pp.

 Magyarország integrációérettsége. Az integráció mérésének néhány kérdése. Ezredforduló, 1999/3. 27-31 pp.

 A magyar EU-csatlakozás néhány stratégiai kérdése. Gazdaság, 1999. Tavasz. Tallózó. pp. 35-40. (Utánnyomás: Európai Tükör, 1998. III. éf. 5. sz. pp. 10-16.)

 Globalizáció – kitérőkkel. Bank és Tőzsde.  VII. évf. 52. Sz. 1999. december 24. Karácsonyi Melléklet. 5. P.

 Az Euró és Magyarország. Európa 2002. I. évf. 1 sz. – 2000. Március. 43-54.o.

 Integráció, identitás, zsidóság. Remény. 2001. Első negyedév. 8-12.

 Az euró és bevezetésének feltételei. Magyar Tudomány. 2001./4. Április. 407-421.

 Körkérdés a gazdasági kilátások elbizonytalanodásáról. Külgazdaság, 2002. I. Évfolyam. No. 2. pp. 2022.

 Globalizáció – civilizációk – Európa, 814-827, Magyar Tudomány, 2002. 6. sz.

 Az EU struktúrapolitikái és fejlesztési irányai, Fejlesztés és Finanszírozás, 2003. 1 sz. Negyedévenként megjelenő közgazdasági szaklap. (Kengyel Ákossal)

 Az EU belépés közvetlen hatásai (Körkérdés az EU csatlakozás várható közvetlen hatásairól), Külgazdaság, 2003. 2. sz.

 Bekerülünk egy kohéziós erőtérbe, Élet és Tudomány, 2003. LVIII. Éf. 9. sz. február 28. pp. 262-265.

 Magyarország és a régió útja az unióba. Rubicon, 2003. 3-4. sz.  pp. 83-87.

 Az integrációérettség néhány összefüggése. Társadalom és Gazdaság, 2003. 25. kötet. 1. sz. pp. 49-87.

 Körkérdés az EU csatlakozásról és a gazdaságpolitikai mozgástérről Külgazdaság, 2004. 1. sz. 18-21. pp.

 A szigor virágai, Figyelő, 2006. január 5-11. 18-19. pp.

 Gazdaságpolitika: koordináció és alkalmazkodás, Európai Tükör, Jubileumi Évkönyv. 1996-2006. 193-211. pp.

 Magyarország modernizációja, versenyképessége és uniós felzárkózása, Európai Tükör, X.évf. 5. szám. 2005. május. 24-50 pp.

 Európai egyesülés – integrációelmélet (Új integráció gazdaságtanának szükségessége), Magyar Tudomány, 166. évfolyam. 2005 10. szám, 1220-1235 pp.

 Magyarország és a lisszaboni folyamat, Fejlesztés és finanszírozás, 2005/4. 3-12 pp.

 Magyarország és a Lisszaboni folyamat. Társadalom és Gazdaság, 2005. 1-2. 27. kötet. 27-43 pp.

 A Lisszaboni program megvalósíthatóság, Magyar Tudomány, 2006/9 sz. 1045-1056. pp.

 Integrációérettségünk elméleti összefüggései. Pénzügyi Szemle, LI. Évfolyam. 2006/3. sz. 302-319 pp.

 Gondolatok a magyar közgazdaságtanról. Interjú. Közgazdaság, (Tudományos Füzetek) Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Kiadványa. I. éf. 2. szám. 2006. November. p. 15-17.

 A tudásalapú társadalom korának dilemmái –kérdések és válaszok (Interjú), Új Pedagógiai Szemle, 2006. december. 20-30 o.

 A globális átalakulás kihívásai, Magyar Tudomány, 2007. február.

 A hidegháborútól a globális integrációig. (interjú – Hovanyec László). Európai Tükör. 2007. február. 3-9 o.

Idegen nyelvű tanulmányok (In foreign languages):

Könyvek vagy könyvfejezetek (Books and book chapters):

 

Le Relazioni Est‑Ovest e la cooperazione monetaria ‑ I rapporti CEE‑COMECO e l'Ungheria.

L'ECU, Ill Rublo e L'Ordine Monetario Internazionala A cura de Mario Albertine e Dario Velo. Universitá degli  Studi de Pavia. Centro Studi sulle Communite Europee. 

Collina de Studi Europei. l. l99O. 67‑78 pp.

European Community and Central European Integration. The Hungarian Case.

Institute for East‑West  Security Studies.

Occasional Paper Series, No 2l. New York‑Pague. l99l.   79 pp.

L'associazione dell'Ungheria alla CEE. Le relazioni commerciale e finanziarie nell'economia degli  anni '90  a cura di Oscar Garavello e Dario Velo

Universitá degli Studi di Pavia. CEDAM. Milano. 1992. 225‑ 241 pp.

Integration of Hungary into European Economy. Ungarn im neuen Europa. Integration. Transformation. Marketeintrittsstrategien. Ed. Johann Engelhard.

Gabler. Wiesbaden. 1993. pp. 183‑196.

La Hongrie dans une union européenne élargie. Des accords  européens á une "Europe á géométrie variable": aspects financiers et budgetaires. L'Europe á géométrie variable. Transition vers          l'integration. Ed. Pierre Maillet et Dario Velo.

L'Harmattan. Paris. 1994. pp. 185-206.

Integration Alternatives for Hungary. Tomorrow's Europe. The Views of Those Concerned.

Ed. Klaus Gottstein.

Campus Verlag. 1995. Frankfurt am Main. pp.424-435.

 Economic Aspects. Hungary - From Europe Agreement to a Membership Status in the European Union.

Nomos Verlaggesellschaft Baden Baden. 1996. 199-215. pp.

 L'allargamento dell'UE verso Est: gli aspetti monetari e finanziari. El caso ungharese.

L'adesione dei paesi dell'Est europeo all'Unione Europea: l'integrazione monetaria e finanziaria. A cura di Dario Velo.

Cacucci Editore - Bari. 1996. 147-172 pp.

 Policy Analysis in Defense  Sector and Conversion. Hungary.

The Conversion of Military Industry in the Eastern European Countries: restructuring and adjustments. The Cases of Poland, Hungary, the Slovak and Czech Republics.

ACE-PHARE. No. 94-0174-R. December 1996. 277-303. pp.

Redevelopment of Former Defence Industries and Military Sites: The Case of Hungary.

Conversion of Military Sites and Defence Industries. Challenges and Opportunities.

UN. Conversion Conference. Rheinland-Pfalz. 1997.  100-109 pp.

 Meeting Copenhagen EU Membership Criteria by Hungary: Functoning Market Economy and Capacity to Cope with Competitive Pressures witnin the EU.

Economic System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia. First International Conference. Ed. Vinko Kandzija, Andrej Kumar, Tibor Palánkai, Nado Karaman Aksentijevic and Ondina Gabrovec Mei.

University of Rijeka. 1997. 52-68 pp.

 Integration and Transformation of Central and Eastern Europe.

Corvina. Budapest. 1997. 148. p.

 Hungary and Meeting the Membership Criteria: Concerning Copenhagen and Maastricht Criteria.

The European Union at the Dawn of a New Century.  40 years of  the signing of the Treaties of Rome. Liber Amicorum Jacquline Lastenouse-Bury.

Euroius. Ed. Jurídica, s. a. AUDESCO. 1997. 573-582 pp.

 Hungary and Meeting the Membership Criteria - Capacity to Cope with Competitive Pressures and Market Forces with a View to Targeted EU Development

On the State of the EU Interation Process - Enlargement and Institutional Reforms

European Community Studies Association - Hungary and ECSA Europe. International ECSA Conference in Budapest. (6-10 November 1996). Ed. Mádl Ferenc.

ELTE University, EU Centre. Budapest, 1997. Vol. 2. 242-252 pp.

 The European Communities and Eastern and Central Europe

A New Europe in the Changing Global System. Ed.  Richard Falk and Tamás Szentes. United

Nation University Press.  Tokyo. New York. Paris. 1997. 113-132  pp.

 

EMU and the CEE Candidates States. 238-240 pp. The Euro and the World. Jean Monnet Chairs Conference. Papers. Coimbra, 1-3, July 1998.

 The Enlagement of the EU Towards East: Monetary and Fiscal Aspects. The Hungarian Case. (1996).

Back to a Market Economy. Transition, Competitivenss and Economic Growth. Ed. By József Temesi and Ernő Zalai. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1999. pp. 125-143.

 The Europe Agreements from the Perspectives of Central and Eastern Europe. 271-291 pp.

The External Economic Dimensions of the European Union. Ed. Pitou van Dijck and Gerrit Faber. Kluwer Law International. The Hague/ London/ Boston. 2000.

 Some strategic questions of eastern enlargement. = BIGIS Papers. 7. Sz. The  International System at the Turn of the Millennium. 2000. Tudományos Konferencia.

 Hungría y la Unión Europea, Paisanos de Kafka. = Delegación Espanola Grupo Parlamentario de los Socialistas Europeos, 2001. Madrid. Coordinator: Joaquín Leguina, 277-301. p.

 Economic Policy conditions of Hungary’s EU joining. (1999). – The small transformation. Society, economy and politics in Hungary and the new European architecture. Szerk.: Lengyel györgy, Rostovány Zsolt. Budapest. 2001. Akadémiai Kiadó. 502-515. p. (Transition, Competitveness and Economic Growth. 3.) 

 Some strategic questions of Eastern enlargement 25-33 pp.

Europe’s New Destiny, Ed. Joseph E. Bigio. International Conference 18 and 19 October 2001, Lisbon Portugal. Centro de Estudos da Globalizacao, Universidad Autónoma de Lisboa,

Commissao Europea. 2002.

 The Euro – The European Monatry Union and Central Europe. EMU and Eastern Enlargenment (Hungary and the euro) pp. 99-117.  in  J. Hoos, T. Palankai, Kumiko Haba (eds) The Enlargement of the European Union toward Central Europe and the role of Japanese Economy, Budapest: Aula. 2002.

 Creation of a „Functioning Market Economy”, The Ideas of the Hungarian Revolution, Suppressed and Vicroeious 1956-1999. Ed. Béla K. Király. Atlantic Studies on Society in Change. No 118. Columbia Press. New York. 2002. Pp. 429-457.

 Hungary and the Euro, The Economics of EU Enlargement, Ed. Franco Praussello. Franco Angeli, Milano. 2003. Pp. 195-207.

 Determining Factors of Environment of FDIs in CEE. AUSE. ECSA Italy. 03/2003.

 Communicazione e identitá etnica, Informazione, valori, democrazia, Luiss University Press, Rome. 2003. Pp. 20-21.

 Economics of European Integration. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2003. (459 p.)

 Economics of Enlarging European Union. (Transition, Competitiveness and Economic Growth. 6. kötet) Akadémia, Budapest. 2004. 397 p.

 EMU and the CEE (Hungarian Case) (9-24 pp.), Adjusting to Enlargement. Materials of Research Program of HECSA, EPEES and AUSE. The Commission – Gerant Agreement. No. 2003-0249. Ed. Tibor Palankai. Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társasága. 2005. 155 p.

Folyóiratcikkek (Journals):

 Hungary and the European Integration.

Aula, l990/2. Vol. XII. 68‑79 pp.

 

EC agreements ‑ a mixed blessing?

Bank & Tőzsde, 1993. január 21. 18. p.

 East Central Europe and the EU: A Symposium. (Hungary)

The Oxford International Review, Vol. VI, No. 1. Winter Issue. 1994. pp. 12-14.

 The enlargement of the EU towards East: monetary and financial aspects. The Hungarian Case.

The European Union Review, AUSE, Vol. I - No. I - September 1996. 41-57 pp.

 From Europe Agreement to a Membership Status in the EU. Financial-budgetary Aspects of Integration

Journal of European Studies, Chulalongkorn University (Bangkok, Thailand). Vol. 4. No. 2. July-December 1996.  23-38. pp.

 La Hongrie et les défis économiques d l'adhésion  á l'Union européenne.

Relations Internationales & strategiques, No. 26. été 1997.  Paris. 164-178 pp.                                                    

Hungary and her EU membership. Society and Economy. (In Central and  Eastern Europe). 1998/2. Quarterly Journal of BUES. 162-174 pp.

 Stabilization and Modernization in Central Eastern Europe (Hungarian Experience), Journal of Social Sciences, Volume XIV - Number 26, 1998.  pp. 61-81. University of Ljubjana, Slovene Socialogical Association, Institute of Social Sciences.

 Transitional countries: Opportunities and difficulties. Hungary and its membership in the European Union. Colloque des 23 et 24 1998. Les pays en transition. Opportunités et difficultés.

Les Cahiers de la Recherche, No5 - Décembre 1998. Numéro special. pp. 237-252.

 Some Strategic Questions of Hungary’s Accession to the EU. European Mirror, March 1999. 11-18. pp.

 Economic Policy Conditions of Hungary’s EU joining. and Foreword. Society and Economy in CEE. 1999. 3.  pp. 7-23.

Quarterly Journal of Budapest University of Economic Sciences. Economic policy conditions of Hungary’s EU joining. Les Cahiers de la Recherche. No. 6.  ESSCA. Décembre 1999. 11-30 pp.

No. Spécial. Colloque de 6 et 7 mai 1999. Les pays en transition. Opportuniés et difficuultés. Integration Maturity – Membership Criteria, Európa 2002, 2002. III. éf. 4. szám. 3-18 pp.

 Trends in the EU Structural and Development Policies, Development and Finance, 2003. No. 1. Quarterly Hungarian Economic Review (with Ákos Kengyel). Hungary and the Lisbon Process, Developement and Finance,2005/4. 3-12 pp.

 Theoretical relevances of our integration maturity, Public Finance Quarterly  2006/3. 306-323 pp.)

 Models and Governance of EU External, RelationsGlobal and Regional Governance European Perspectives and Beyond, Nemzetközi konferencia előadása, Wroclaw, May 24-26 2007.

 Alternative Models of Relations: Half-way Membership? Nemzetközi konferencia előadása, Coimbra, November 23 2007

 2008. június (June)

Utolsó frissítés: 2018.11.30.