Demonstrátorok

A Vezetési és szervezési tanszék hagyományait továbbvivő Vezetéstudományi Intézet nagy hangsúlyt fektet a hallgatók oktató és kutató munkákba való bevonására. Demonstrátori pályázati kiírásainkat célfeladatok és témavezetők megjelölésével hirdetjük meg. Ez azt jelenti, hogy ki-ki érdeklődésének, adottságainak és habitusának megfelelően konkrét szakmai részterületen a megjelölt feladat ellátására vállalkozhat már akkor, amikor pályázatát benyújtja. Az általános és a pályázati témáknál ismertetett speciális demonstrátori követelményeket felvállalni akaró hallgatók jelentkezését várjuk, akik elszántak, tehetséget éreznek kreativitást és kitartást igénylő kutatói-oktatói és esetenként adminisztratív feladatok ellátásához.

A demonstároti pályázati kiírásokat évente június elején hirdetjük ki, míg a jelentkezési időszak június végén zárul. A jelentkezések kar általi elbírálása rendszerint szeptember-októberre húzódik, de az egy tanéves demonstrátori munka ettől függetlenül már a nyáron megkezdhető. A pályázati kiírás tartalmazza a jelentkezés részletes feltételeit, és a konkrét témákat, amelyek közül választani lehet.