A Vezetéstudományi Intézet oktatási tevékenysége

Intézetünk tantárgyaival az egyetem valamennyi képzési szintjén jelen van. Oktatási tevékenységünk a vezetés és szervezés területétől a stratégián és a controllingon át az emberi erőforrásokkal kapcsolatos témakörökig terjed. Mindezekben közös azonban az oktatás mögötti intézeti filozófia, a minőségi oktatásért, a használható tudás színvonalas átadásáért való mély elkötelezettségünk.

Törekszünk arra, hogy hallgatóinkkal a tanórákon kívül is együttműködjünk. Évről-évre számos demonstrátor dolgozik intézetünkben. Szakirányosainknak, mesterszakosainknak pedig közösségi programokat szervezünk, mely nem ér véget a diploma megszerzésével, amit több mint 1000 fős aktív öregdiák-hálózatunk, a Vezszerv Alumni bizonyít.

Ha valamelyik képzésünkkel kapcsolatban leendő vagy jelenlegi hallgatónkként érdeklődik, válassza a Képzések menüpontot. Ha tantárgyainkat, vagy az azokhoz kapcsolódó webes információkat keresi, kattintson a Tananyagok menüpontra.