Tudományos Diákköri Konferencia

Intézetünk bátorítja és támogatja a tudományos kutatással foglalkozó hallgatókat. Valamennyi oktatónk szívesen segít a TDK-ra való felkészülésben. Orientáló jelleggel egyes kollégáink TDK témaköröket hirdetnek meg.

További információk, a meghirdetett szekciók listája és a vonatkozó szabályzatok elérhetőek a BCE TDK oldalán.