Információk szakdolgozat-bírálóknak

Köszönjük, hogy bírálatával hozzájárul képzési programunkhoz!

Kérjük, hogy a képzésnek megfelelő bírálati lapot legyenek szívesek kiválasztani. A bírálatot három példányban kérjük visszaküldeni - kettőn az osztályzat és a kérdések, egy példányon pedig csak az osztályzat szerepeljen.

Gazdálkodás és menedzsment BA szakdolgozatokhoz (alapszak):

Mesterszak szakdolgozataihoz: