Információk leendő hallgatóinknak

A Dobák Miklós vezette Vezetéstudományi Intézet a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karának egyik legnagyobb szervezeti egysége. Az általános vezetési-szervezési (general management) témaköröktől a speciális menedzsment kérdésekig széles területet felölelően végzi oktatási és kutatási tevékenységét. A korábbi Szervezeti magatartás, ill. Vezetés és szervezés tanszékek mellett, az utóbbi bázisán 2009. január 1-jével létrejött a Vezetés és kontroll, valamint a Vezetés és stratégia tanszék, míg a négy oktató-kutató egység mellett négy további kutatóközpont működik az Intézeten belül.

Oktatási tevékenységünk a vezetés és szervezés területétől a stratégián és a controllingon át az emberi erőforrásokkal kapcsolatos témakörökig terjed. Mindezekben közös azonban az oktatás mögötti intézeti filozófia, a minőségi oktatásért, a használható tudás színvonalas átadásáért való mély elkötelezettségünk.

Intézetünk tantárgyaival az egyetem valamennyi képzési szintjén jelen van, és egy-egy program egészéért is felelős.

A Gazdálkodástudományi kar meghatározó egységeként a Vezetéstudományi Intézet több képzési programnak felelőse. E programoknál nemcsak az oktatásban veszünk részt, de a képzés egészét koordináljuk.

Köszönjük érdeklődését, további kérdések esetén munkatársaink állnak rendelkezésére!