November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

A CORVINUS NYELVI NAPOK

keretében

 

"A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás perspektívái – interkulturális kihívások a nyelvoktatásban” címmel


2018.12.07-én
tudományos konferenciát rendezünk.

Helyszín: BCE, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont
H-1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. (C épület)

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpontja – Corvinus Szaknyelvi Kutatóközpont – tudományos konferenciát rendez, amely lehetőséget biztosít a felsőoktatásban és a felnőttképzésben nyelvet tanító oktatók és kutatók tudományos munkájának szakmai közönség előtti bemutatására, műhelymunkára és a nyelvtanuló hallgatók bevonására is.

2018 telén központi témánk a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdéseire, jövőbeli fejlesztési lehetőségeire, interkulturális vonatkozásaira irányul,  amely szándékunk szerint kellően szélesre nyitja a szakmai horizontot, hogy lehetőséget biztosítson egyrészt az angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, portugál és spanyol szaknyelvoktatás kutatási eredményeinek és gyakorlati tapasztalatainak közkinccsé tételére, másrészt a magyar, mint idegen nyelv hazai és külföldi oktatásával kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére.

A naprakész nyelvtudás megszerzésének egyik feltétele az adott ország nyelvének ismerete mellett a hozzá kapcsolódó kultúrkör tanulmányozása. A „kulturális kódok megfejtése nélkül” még a nyelvi finomságok és a regionális különbségek sem érthetők meg igazán. A más népek kultúrája iránti fogékonyságot, érzékenységet, a kritikus tolerancia fejlesztését egyaránt szolgálja az országismeret, lehetőséget ad az interkulturális kommunikáció és a középpontba állítására, amely napjainkban az egyetemek nemzetköziesítési stratégiája fényében kap fontos szerepet, és meghatározza mindennapi munkánkat, egyben új kihívások elé is állít bennünket.

Az országismeret nem egy tantárgy, nem korlátozódhat csupán a földrajzi, történelmi tudnivalók tanítására, persze nem is hiányozhat belőle. Az alkalmazott országismeret szemléletmód is, amely verbális és metakommunikatív eszközökkel, nyelvi, viselkedésbeli és képi megjelenítéssel kulturális információkat közvetít. Az alkalmazott országismeret a célnyelvi országok napi valóságát, az adott országban élő emberek kulturális identitását, azonosságtudatát a kontrasztivitás figyelembe vételével és a határokon átívelő jelenségek bemutatásával, hivatott megismertetni, hogy ezzel is szolgáljuk a nemzetközi egyetemi közösségek eredményes működését.

 A CORVINUS NYELVI NAPOK keretében a konferencia előestéjén a kulturális sokszínűség jegyében és hagyományainknak megfelelően Hallgatóink számára is rendezünk programokat, melyről részletes tájékoztatót később teszünk közzé.

A konferencia célja:

A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás aktuális kérdéseinek megvitatása kutatások, projektek és gyakorlati tapasztalatok alapján; szakmai eszmecsere, PhD. hallgatók szakmai bemutatkozása, szakmai kapcsolatépítés.

Témakörök:

 

Nyelvoktatás, szaknyelvoktatás és vizsgáztatás, mérés és értékelés, modern nyelvtudományi kutatások az idegennyelv-oktatásban, az idegennyelv-oktatás pszicho-lingvisztikai és kognitív aspektusai, innovatív megközelítések és technológiák az idegen nyelvek tanításában, interaktív módszerek a nyelvoktatásban, interkulturális kommunikáció, stb.

 

Résztvevők:

Konferenciánkra elméleti és gyakorlati szakemberek, felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozó oktatók és doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. Rendezvényünkön szívesen látjuk a társintézmények képviselőit és a Magyarországon működő nemzeti kulturális intézetek szakembereit is.

Publikáció

A konferencián elhangzott előadások anyaga a „lingua” című időszaki tudományos kiadványunkban elektronikus formában jelenik meg. A publikáció végső leadási határideje 2019 január 10. Kizárólag csak az alábbi szerkesztői útmutató szerint megszerkesztett anyagot tudjuk publikációra elfogadni. A maximális terjedelem 10 oldal. Kérjük, hogy az idegen nyelven írt cikkeket szíveskedjenek anyanyelvi lektorral lektoráltatni. Minden beküldött cikket szakmailag lektorálunk, azonban nem javítunk. A minőségileg nem megfelelő írásokat rövid határidejű javításra küldjük vissza. Kérjük csak jó minőségű ábrákat használjanak. Együttműködésükre a gyors megjelenés érdekében feltétlenül számítunk.

Szerkesztési útmutató

 Nyelvi szekciók vezetői:

 

Angol:

Goldstein Katalin

katalin.goldstein(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Francia:

Csikós András

andras.csikos(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Kínai:Magyar:

Német:

Both SáraDr. Nyakas Judit

Dr. Zsludovné Klesics Tünde

sara.both@uni-corvinus.hujudit.nyakas@uni-corvinus.hu

klesics@t-online.hu

Olasz:

Dr.Mariarosaria Sciglitano

m.sciglitano(kukac)uni-corvinus(pont)hu


Orosz
:


Dr. Mágocsi Nyina


nyina.magocsi@uni-corvinus.hu


Portugál:Spanyol:    


Sándor Gabriela TavaresTóth Eszter


gabrielasandor(kukac)gmail(pont)comeszter.toth2@uni-corvinus.hu

Koordinátor:

Rónyai Viktória            

viktoria.ronyai@uni-corvinus.hu                      
 
           

      06 1 482-7264                 
  

 

                  Dr. Dobos Ágota                          Mátraházi Noémi     

      agota.dobos@uni-corvinus.hu         noemi.matrahazi@uni-corvinus.hu            

                      igazgató                            konferencia főszervezője

 

A konferencia programja

8.30-9.00 Regisztráció

9.00-11.10 Plenáris előadások

11.10-11.40 Kávészünet

11.40-13.00 Szekció ülések

13.00-14.00 Meleg ebéd (a részvételi díj tartalmazza)

14.00-től kb. 17.00-ig szünettel, az elfogadott előadások számától függően szekció ülések.

A konferencia előzetes programja itt megtekinthető.

Jelentkezés:

 A letölthető jelentkezési lapot e-mailben küldje el az: viktoria.ronyai@uni-corvinus.hu címre, az absztraktot tartalmazó csatolmányt pedig a kiválasztott szekció vezetőjének e-mail címére szíveskedjen elküldeni.

 

Jelentkezési lap

Application Form

Absztraktot tartalmazó csatolmány

 

Jelentkezési határidő előadóknak: november 16. Résztvevőknek: november 30.

Az absztraktok leadási határideje 2018. november 16. Az absztrakt elfogadásáról legkésőbb 5 napon belül küldünk visszajelzést.

 

A jelentkezések elfogadásáról visszaigazolást küldünk.

A részvételi díjat (10.000 Ft) november 16-ig szíveskedjenek a következő számlaszámra átutalni:

10032000-00282857-00000000

1093 Budapest Fővám tér 8.

Közlemény rovat: A3KE06002K Nyelvi konferencia + a jelentkező neve

 Nagyban segítené munkánkat, ha a befizetés megtörténtéről vagy banki igazolást, vagy legalább email visszajelzést (viktoria.ronyai@uni-corvinus.hu)kapnánk. Előre is köszönjük együttműködését.

Utolsó frissítés: 2018.11.21.