Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Doktoravató Ünnepi Szenátusülés 2017 | 2017.06.12.

Egyetemünk június 9-én tartotta Doktorrá Avató Ünnepi Szenátusülését a Főépület Aulájában. Az eseményen hat doktori iskola 39 hallgatóját avatták doktorrá, és 7 habilitált doktor vette át oklevelét.

Az ünnepi ülés első napirendi pontja a habilitált doktorok oklevelének átadása volt. A habilitált doktori cím odaítélésekor az Egyetemi Doktori Tanács az oktatói és előadói képességet, a tananyagfejlesztő készséget, a szakmai és tudományos felkészültséget, a hazai és nemzetközi oktatási, szakmai és tudományos tevékenységet, a vezetőoktatói feladatok ellátására való képességet és általános emberi habitust veszi figyelembe. A habilitált doktori cím átadását a PhD doktori eskütétel és az oklevelek átvétele követte. Az ünnepélyes ceremónia zárásaként az ünnepi ülés elnöksége pezsgős koccintással köszöntötte a friss doktorokat és habilitált doktorokat.

Lánczi András rektor az eseményen arról beszélt: a doktori képzés minősége kiemelt jelentőségű az egyetem szempontjából, hiszen ezek a képzések az oktatói utánpótlás fontos csatornái, és feltételei a magas színvonalú kutatási tevékenységnek is. A rektor szerint az egyetem nemzetközi láthatósága is nagyban függ a doktori iskoláktól, hiszen jelentős szerepük van annak az intellektuális közegnek a formálásában, amely fontos tényező az elismert külföldi oktatók egyetemünkre csábításában. Ezért is nagy öröm az elnyert EFOP-pályázat, amelynek köszönhetően a következő 5 évben jelentős mértékben lehet fejleszteni a doktori iskolákat. Lánczi András azzal zárta beszédét, hogy egy tudós legfontosabb feladata releváns és pontos kérdések megfogalmazása – ehhez a doktori címmel megnőtt felelősséghez gratulált és kívánt sok sikert az egyetem nevében a felavatott doktoroknak.

A felavatott doktorokat Rostoványi Zsolt, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke köszöntötte. Kiemelte, hogy a doktori képzés 1993-as elindulása óta egyetemünkön több mint 600-an szereztek doktori fokozatot, és köztük a nők több mint 30 százalékban képviseltették magukat, ami meghaladja a magyar tudományos életben megszokott arányokat. Rostoványi Zsolt Széchenyit idézve arról beszélt, hogy „a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”, és a világon tapasztalható válságtünetek ellenére a tudás mindig érték és hatalom marad. A doktori válaszbeszédet Schlemmer Éva, a Szociológia Doktori Iskola felavatott doktora mondta el, aki három meghatározó érzéséről beszélt a cím kapcsán. A fáradtságról, amit a sok elvégzett feladat miatt érez. A büszkeségről, amit csak erősít, hogy a Corvinus Egyetemen szerezte meg a doktori fokozatot. És a háláról a témavezetőjének, a kutatást lehetővé tevő tudományos közösségnek és az általuk képviselt szellemiségnek. Schlemmer Éva szerint a doktori cím megszerzéséért végzett munka jó felkészítést jelentett a tudományos munkára és az oktatói feladatokra, beszédét pedig azzal zárta: minden erejével azon lesz, hogy a megszerzett ismereteket kamatoztassa és továbbadja. 

 

A 2017. évben lefolytatott habilitációs eljárás során a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa az alábbi oktatók doktori címéről döntött:

  • Bartus Tamás
  • Csicsmann László
  • Csóka Péter
  • Gallai Sándor
  • Hortoványi Lilla
  • Mitev Ariel
  • Szent-Iványi Balázs
  • Walter György

 

Az ünnepségen 39 doktor vette át oklevelét: 

Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola

Apáthy Molnár Sándor Zsolt

Disszertációjának címe: Egy turisztikai ajánlórendszer modellje

Témavezetője: Tallos Péter

 

Németh András Olivér

Disszertációjának címe: A gazdasági növekedés elmélete és a kelet-közép-európai tapasztalatok

Témavezetője: Bod Péter Ákos

 

Németh Petra

Disszertációjának címe: Gyermekvállalási döntések és termékenységi idősorok 1970-től 2011-ig

Témavezetője: Berde Éva

 

Szűcs Balázs Árpád

Disszertációjának címe: A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése

Témavezetője: Makara Tamás

 

Uliha Gábor, summa cum laude

Disszertációjának címe: Olaj és nyersanyagpiacok makrogazdasági összefüggései

Témavezetője: Vincze János

 

Vékás Péter

Disszertációjának címe: Az élettartam-kockázat modellezése

Témavezetői: Kovács Erzsébet és Deák István

 

 

Gazdálkodástani Doktori Iskola 

Balogh Jeremiás Máté, summa cum laude

Disszertációjának címe: A világ borkereskedelmének empirikus elemzése

Témavezetője: Fertő Imre

 

Banai Ádám, summa cum laude

Disszertációjának címe: Bank Behavior before and in the Crisis

Témavezetője: Király Júlia, Csóka Péter

 

Dr. Molnár Márk Péter

Disszertációjának címe: A terápiamenedzsment - programok létjogosultsága, eredményessége és gazdaságossága

Témavezetője: Bodnár Viktória

 

Gáti Mirkó György, summa cum laude

Disszertációjának címe: Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre

Témavezetője: Bauer András

 

Hidegh Anna Laura

Disszertációjának címe: Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül

Témavezetői: Radácsi László és Gelei András

 

Jose Francisco Enríquez de la O

Disszertációjának címe: Decision-making and Strategic Management as Sources of sustained Competitive Advantage in a High Cost Private Multi-campus University in México

Témavezetője: Balaton Károly

 

Kasza-Kelemen Kata, summa cum laude

Disszertációjának címe: Fenntartható fogyasztás a turizmusban? A helykötődés és környezettudatos viselkedés összefüggései a nemzeti parkokban

Témavezetője: Hofmeister - Tóth Ágnes

 

Keresztúri Judit Lilla

Disszertációjának címe: Hálózatok az egészségügyben

Témavezetője: Lublóy Ágnes

 

Milicz Ákos, summa cum laude

Disszertációjának címe: Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben

Témavezetője: Lázár László

  

Nyitrai Tamás

Disszertációjának címe: Dinamikus pénzügyi mutatószámok alkalmazása a csődelőrejelzésben

Témavezetője: Virág Miklós

 

Révész Éva Erika

Disszertációjának címe: Teljesítménymenedzsment-eszközök alkalmazásának hajtóerői és tartalmi elemei a magyar közigazgatás ügynökség-típusú szervezeteiben

Témavezetője: Bodnár Viktória

 

Zsótér Boglárka

Disszertációjának címe: Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban

Témavezetője: Bauer András

 

 

Gazdaságinformatikai Doktori Iskola 

Kristóf Péter, summa cum laude

Disszertációjának címe: How established companies can master disruptive innovation like startups? Achieving innovation excellence and disruptive ability

Témavezetője: Fehér Péter

 

Őri Dóra, summa cum laude

Disszertációjának címe: On exposing strategic and structural mismatches between business and information systems: misalignment symptom detection based on enterprise architecture model analysis

Témavezetője: Szabó Zoltán

 

 

Nemzetközi kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

Asztalos Viktor

Disszertációjának címe: A maastrichti deficitmutató a globális válság időszakában

Témavezetője: Bod Péter Ákos

 

Dani Ákos

Disszertációjának címe: Válság és alternatívakeresés: a nemzetközi monetáris rendszer a XXI. század elején

Témavezetője: Benczes István

 

Gugán Dániel

Disszertációjának címe: Euro-Mediterranean Interdependence and Economic Co-development

Témavezetője: Nagyné Rózsa Erzsébet

 

Győriné Szabó Gabriella

Disszertációjának címe: A kohéziós alapok minőségi felhasználásának feltételei és kihívásai

Témavezetője: Kengyel Ákos

 

Merenics Éva

Disszertációjának címe:

Individuality, Collectivity, Locality and Transnationality in Armenian Genocide Processing

Témavezetője: Kardosné Kaponyi Erzsébet

 

Rada Csaba, summa cum laude

Disszertációjának címe: Introvertált külpolitikától regionális puha hatalmi ambíciókig. A török külpolitika átalakulásának elemzése

Témavezetője: Nagyné Rózsa Erzsébet

 

Vári Andrea Sára

Disszertációjának címe: Kína fejlesztési együttműködése Afrikával

Témavezetője: Simai Mihály

 

 

Szociológia Doktori Iskola

Geszler Nikolett Barbara, summa cum laude

Disszertációjának címe: Work-Family Conflict of Hungarian Manager Fathers

Témavezetője: Nagy Beáta

 

Makó Ágnes, summa cum laude

Disszertációjának címe: A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire

Témavezetője: Tóth István János

 

Rab Árpád Szörény

Disszertációjának címe: A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül

Témavezetője: Z. Karvalics László

 

Schlemmer Éva, summa cum laude

Disszertációjának címe: A deliberáció hatása a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai

Témavezetője: Lengyel György

 

Szanyi -F. Eleonóra

Disszertációjának címe: Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei

Témavezetője: Lengyel György

 

Zakariás Ildikó, summa cum laude

Disszertációjának címe: Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban

Témavezetője: Feischmidt Margit

 

 

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Mihalik Judit

Disszertációjának címe: A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában

Témavezetője: Sass Judit

 

Molnár Bálint

Disszertációjának címe: A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata

Témavezetője: Mészáros József

 

Rajkó Andrea

Disszertációjának címe: A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai

Témavezetője: Szvetelszky Zsuzsanna

 

Szayly József

Disszertációjának címe: Petőfi-affér. A fiatalok percepciójának változása a Petőfi rádióval kapcsolatban a kereskedelmi rádiók hazai indulásától napjainkig

Témavezetője: Síklaki István

 

Vári Péter

Disszertációjának címe: A digitális földfelszíni televíziózás magyarországi bevezetése és jövője

Témavezetője: Jenei Ágnes

 

Zsigmond Andrea

Disszertációjának címe: A "színház", Erdélyből nézve. Egy fogalom keretezései

Témavezetője: Szilágyi N. Sándor

 

KÉPGALÉRIA

Utolsó frissítés: 2018.08.28.