Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Harminc új doktort avattunk| 2019.07.05.

Egyetemünk 2019. július 5-én tartotta Doktorrá Avató Ünnepi Szenátusülését a Főépületben. Az eseményen hét doktori iskola harminc hallgatóját avatták doktorrá, és öt habilitált doktor vette át oklevelét.

Az ünnepi ülés első napirendi pontja a habilitált doktorok oklevelének átadása volt. A habilitált doktori cím odaítélésekor az Egyetemi Doktori Tanács az oktatói és előadói képességet, a tananyagfejlesztő készséget, a szakmai és tudományos felkészültséget, a hazai és nemzetközi oktatási, szakmai és tudományos tevékenységet, a vezetőoktatói feladatok ellátására való képességet és általános emberi habitust veszi figyelembe.

A képgalériát ide kattintva érhetik el.

 

A habilitált doktori cím átadását a PhD doktori eskütétel és az oklevelek átvétele követte. Az ünnepélyes ceremónia zárásaként az ünnepi ülés elnöksége pezsgős koccintással köszöntötte a friss doktorokat és habilitált doktorokat.

 

A felavatott doktoroknak Lánczi András rektor és Rostoványi Zsolt, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke gratulált és kívánt sok sikert az egyetem nevében. A rektor köszöntő beszédében a kutatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Aki kutat, az igazságot szolgálja, azt keresi. A keresés adja azt a szenvedélyt, amely nélkül nincsen kutatás. „A katona kész meghalni a hazájáért, a tudós pedig kész elhagyni egy betűt a nevéből az igazságért – amit annak vél” – utalt a rektor Gottfried Wilhelm Leibniz filozófusra, aki az anekdota szerint saját vezetéknevéből elhagyta a „t”, az idő jelét, annak kifejezéséül, hogy ő nem ért egyet a Newton-i mindentől függetlenül létező idő feltételezésével. Lánczi András rektor kiemelte: a most avatott doktorok már a megújult Corvinus első kitüntetettjei, hiszen július elsejétől a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány az egyetem fenntartója. Hozzátette: szükség van új kutatókra, akik jobbá teszik az egyetemet és részt vesznek a magyar felsőoktatás megújításában.

 

Rostoványi Zsolt köszöntőjében arról beszélt, hogy a doktori képzés az, ami egy egyetemet „universitas”-szá tesz. Emlékeztetett, hogy a Corvinuson (illetve jogelődjén) 1993-ban indult doktori képzés, azóta 1109 PhD címet adományoztak. Jelenleg 240 fő végez doktori tanulmányokat a Corvinus 7 doktori iskolájában, és a hallgatók körülbelül fele hölgy. Az idei felvételi eljárás keretében 124 doktoranduszt vettek fel, akik közül a tavalyihoz képest is többen külföldiek: a felvettek harmada nem magyar hallgató. A frissen doktori címet szerző hallgatók figyelmét arra hívta fel, hogy a tudáshoz vezető úton a legfontosabb a kételkedés, kitartás, tisztelet, tolerancia, empátia és az, hogy szeressék, amit csinálnak.

 

A felavatott doktorok nevében Németh Gabriella mondott válaszbeszédet, aki Osvát Ernőt idézve arról beszélt, hogy „a megértés – önmegejtés”, azaz a megértés pillanatában egyszerre testesítjük meg a vadászt és az elejtett vadat is. Ilyenkor egyszerre tekintünk vissza a múltra, és a jövőnk felé, belátjuk a hibáinkat, és „elfogadjuk, hogy a munkánk nem attól jó, hogy készen van.”

 

 

A 2019. évben lefolytatott habilitációs eljárás során a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa az alábbi oktatók habilitált doktori címéről döntött:

Ágoston Kolos

Fodor Szabina PhD

Király Gábor PhD

Mike Károly PhD

Mizik Tamás PhD

 

Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola

 

 

Kelemen József

Disszertációjának címe: Fejezetek a gazdaságföldrajzból: horizontális termékdifferenciálás

Témavezetője: Benedek Gábor

 

 

Gazdálkodástani Doktori Iskola

 

Ferincz Adrienn

Disszertációjának címe: A vállalkozó felsővezető hatása a szervezeti tanulásra

Témavezetője: Balaton Károly

 

Harangozó Tamás
Disszertációjának címe: A humán tőke beépítése a stratégiai teljesítménymenedzsment-rendszerbe - A leadership szerepe egy vezető magyarországi pénzügyi szolgáltató esetében

Témavezetői: Lázár László

 

Horváth Viktória

Disszertációjának címe: A projektmenedzsment kompetencia és a projektsiker összefüggései az olajipar projekt-intenzív upstream üzletágában

Témavezetője: Görög Mihály

 

Hubert József

Disszertációjának címe: A marketingszervezet változása a közösségi média térnyerése nyomán

Témavezetője: Bauer András

 

Kallóné Csaba Katalin

Disszertációjának címe: Betétbiztosítás és erkölcsi kockázat Magyarországon

Témavezetői: Berlinger Edina és Naffa Helena

 

Katona Viktória Nóra

Disszertációjának címe: Technológia jellegű innovációs projektek közösségi finanszírozása

Témavezetője: Hoffer Ilona

 

Lantos Zoltán

Disszertációjának címe: Közösségi egészségélmény modell - Egészségcélú együttműködések rendszerén alapuló szolgáltatásfejlesztés a gyakorlatban

Témavezetője: Simon Judit

 

Miklós Ilona summa cum laude

Disszertációjának címe: A magyar földrajzi árujelzős élelmiszerek észlelési térképe - A magyar vásárlók értékdimenziói

Témavezetője: Csutora Mária

 

Ócsai András

Disszertációjának címe: Ökológiailag tudatos vállalkozások értékorinentációja

Témavezetője: Zsolnai László

 

Szolnoki Pálma Tünde, summa cum laude

Disszertációjának címe: Működik a keltető? - A földgázpiaci kiegyensúlyozási szabályrendszer hatásosságának értékelés a piacnyitás kezdeti szakaszában lévő gázpiacokon

Témavezetője: Szabó László

 

 

 

Gazdaságinformatika Doktori Iskola

 

Balogh Zoltán

Disszertációjának címe: Személyes adatok gyűjtése és profilírozás az interneten

Témavezetője: Racskó Péter

 

Kovács Tibor
Disszertációjának címe: Többszempontú döntési módszerek alkalmazása teljesítményfejlesztő programok támogatására

  Témavezetői: Kő Andrea

 

Matteo Arru

Disszertációjának címe: Use of Ontologies and Business Process Management Systems to Measure the "Knowledge Fit" of an Organisation

Témavezetője: Gábor András

 

 

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

 

Egeresi Zoltán
Disszertációjának címe: Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans

Témavezetői: N. Rózsa Erzsébet és Csicsmann László

 

Hegedüs Krisztina

Disszertációjának címe: Földgázfüggőség, levegőszennyezés és energiaszegénység Magyarország példáján keresztül

Témavezetője: Endrődi-Kovács Viktória

 

Kelemen Zoltán

Disszertációjának címe: A Historically Revised Model of Neomediaevalism and the Europen Union as "Regimen Mixtum"

Témavezetői: Békés Csaba János és Kardosné Kaponyi Erzsébet

 

Szalai Máté, summa cum laude

Disszertációjának címe: Small States in the Middle East. The Foundations and Application of the Complex Model of Size

Témavezetője: Csicsmann László

 

Szijártó Norbert

Disszertációjának címe: Az optimális valutaövezet elméletek és a Gazdasági és Monetáris Unió működése

Témavezetője: Benczes István

 

 

Politikatudományi Doktori Iskola

 

 

Bene Márton Ákos summa cum laude

Disszertációjának címe: Virális politika: politikai kommunikáció a Facebookon

Témavezetője: Kiss Balázs

 

Kaszap Márton

Disszertációjának címe: The Pluralisation of British Party Politics - Is There a Split in the UK Party System?

Témavezetője: Lánczi András és Egedy Gergely

 

 

Vajda Adrienn

Disszertációjának címe Lehetséges-e a nők képviselete nők nélkül? - A női ügyek megjelenése a magyar Országgyűlésben (1998–2014)

Témavezetői: Várnagy Réka

 

Szociológia Doktori Iskola

 

Gyorgyovichné Koltay Elvira
Disszertációjának címe: Magán-önkormányzás Magyarországon -  A budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján

Témavezetője: Bartal Anna Mária és Tóth Lilla

 

Radó Márta Katalin, summa cum laude

Disszertációjának címe: Tracking the Effects on Subjective Well-being

Témavezetői: Bartus Tamás és Monostori Judit

 

Utzeri Mounia summa cum laude

Disszertációjának címe: A chance or a trap? - Understanding gender equality schemes in management

Témavezetője: Nagy Beáta

 

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

 

Buvár Ágnes

Disszertációjának címe: Ad revolution or evolution? - Typical ad representation and general ad attitudes influence the effectiveness of branded content

Témavezetője: Horváth Dóra

 

Deli Eszter, summa cum laude

Disszertációjának címe: A vizuális retorika triadikus koncepciója- elméleti keret és esettanulmányok - Vizuális retorika a katasztrófa hírközlésben

Témavezetője: Aczél Petra Katalin

 

Kósa István,

Disszertációjának címe: Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képe- és videoanyagokra

Témavezetője: Horányi Özséb

 

Németh Gabriella, summa cum laude

Disszertációjának címe: A retorikai-szemiotikai elemzés. Paradigmák metszetében.

Témavezetője: Aczél Petra Katalin

 

Németh Viktor,

Disszertációjának címe: A mediáció, mint interperszonális problémamegoldó eszköz leírása és magyarázata a Participációs elmélet tükrében

Témavezetője: Demeter Márton

<xml></xml><xml></xml>

Utolsó frissítés: 2018.11.30.