Augusztus - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Az emberi erőforrások alapszak

A képzés nem kerül meghirdetésre. Utoljára 2015. szeptemberében indult.

 

Az alapszak célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi erőforrásokkal való gazdálkodásra, a munkaerőpiacok szerkezetének és működésének elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Hallgatóink a gazdaság- és magatartástudományokban, továbbá az elemzési módszerek alkalmazásában szerzett sokoldalú ismereteik alapján akár üzleti, akár közgazdasági vagy társadalomtudományi mesterszakon folytathatják tanulmányaikat.

 

 

 

Szakfelelős:
Bódis Lajos
egyetemi docens

Szakalapító:
Kővári György
egyetemi tanár

A korszerű szervezési, elemzési, konfliktuskezelési és kommunikációs eljárások alkalmazása segíti a vezetők, a munkavállalók és a szervezetek rugalmas alkalmazkodását a gyorsan változó környezeti feltételekhez. Oktatási programunk célja a közgazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás feladatainak ellátására, korszerű módszereinek alkalmazására, a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására.

Az emberierőforrás-gazdálkodásban sokoldalú, több tudományágra kiterjedő alapismeretekre van szükség, hiszen a közgazdasági-üzleti jellegű megfontolások mellett szociológiai, pszichológiai, jogi, politológiai és egyéb szempontokat is mérlegelni kell. Ezért a gyakorlatorientáltabb üzleti, emberierőforrás-gazdálkodási és munkaerő-piaci szaktárgyak mellett a szak tantervében fontos szerepet kapnak az igényes közgazdasági, társadalomtudományi és módszertani alapozó tárgyak is. A megszerzett ismeretek képessé teszik a hallgatókat tanulmányaik mesterszintű folytatására az üzleti, a közgazdasági és a társadalomtudományi képzés szakjain, valamint az emberi erőforrás felhasználásával összefüggő munkakörök betöltésére a gazdálkodó szervezeteknél és az államigazgatásban.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon (Economist in Human Resource Management)

Irányszám nappali tagozat (államilag finanszírozott és költségtérítéses): 20 < 100

Költségtérítési díj összege(nappali tagozat):  245 000 Ft

Irányszám (levelező tagozat): 20 < 80
Költségtérítési díj összege(levelező tagozat): 250 000 Ft

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kreditpont

Ebből:

  • Alapozó közgazdasági, módszertani, társadalomtudományi és üzleti tárgyak: 90 kreditpont
  • Szaktárgyak: 32 kreditpont
  • Szabadon választható tárgyak: 28 kreditpont
  • A specializáció tárgyai: 12 kreditpont
  • A szakdolgozat elkészítése: 18 kreditpont

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

  • Közgazdaságtani, módszertani társadalomtudományi és üzleti alapozó ismeretek:

Jellemző tantárgyak: mikroökonómia, makroökonómia, közösségi gazdaságtan, munkagazdaságtan, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, vezetés és szervezés, szervezeti magatartás, szociológia

  • Szakmai törzsanyag:

Jellemző szaktárgyak: szervezetszociológia, empirikus munkaerő-piaci elemzések, emberierőforrás-menedzsment, szervezet-és munkapszichológia, személyügyi tevékenység, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling

Specializációk

  • Munkapszichológia (munka- és szervezetpszichológia, stresszkezelés a szervezetben, szervezeti konfliktuskezelés)
  • Közmenedzsment (közpolitikai elemzés, közszolgálati szervezetek, közszolgálati menedzsment)

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi információk

Mintatanterv

Tárgynév

Jelleg

Félév

Kredit

1

2

3

4

5

6

 

Kötelező alaptárgyak

 

 

 

 

 

 

 

87

Matematika I.

K

2+2

 

 

 

 

 

6

Informatika I.

K

1+2

 

 

 

 

 

4

Mikroökonómia

K

2+2

 

 

 

 

 

6

Vállalatgazdaságtan

K

2+2

 

 

 

 

 

6

Tanulás és kutatásmódszertan

K

0+2

 

 

 

 

 

3

Matematika II.

K

 

2+2

 

 

 

 

6

Statisztika I.

K

 

2+2

 

 

 

 

6

Üzleti informatika

K

 

0+2

 

 

 

 

3

Makroökonómia

K

 

2+2

 

 

 

 

6

Pénzügytan

K

 

2+1

 

 

 

 

4

Munkagazdaságtan

K

 

3+0

 

 

 

 

4

Közösségi gazdaságtan és közpénzügyek

K

 

 

2+0

 

 

 

3

Statisztika II.

K

 

 

2+2

 

 

 

6

Számvitel alapjai

K

 

 

2+2

 

 

 

6

Vállalati pénzügyek

K

 

 

2+2

 

 

 

6

Vezetés és szervezés

K

 

 

 

2+2

 

 

6

Gazdasági jog

K

 

 

 

2+0

 

 

3

Szervezeti magatartás

K

 

 

 

 

2+0

 

3

Kötelező szaktárgyak

 

 

 

 

 

 

 

33

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe

K

 

 

 

0+4

 

 

6

Szervezetszociológia

K

 

 

 

2+1

 

 

4

Emberierőforrás-menedzsment

K

 

 

 

2+2

 

 

6

Személyügyi informatika

K

 

 

 

 

0+3

 

4

Személyügyi kontrolling

K

 

 

 

 

0+3

 

4

Személyügyi tevékenység I.

K

 

 

 

 

2+0

 

3

A munkaerő-kiválasztás pszichológiai módszerei

K

 

 

 

 

 

0+2

3

Személyügyi tevékenység II.

K

 

 

 

 

 

0+2

3

Kritériumtárgyak (180 krediten felül, kötelezően teljesítendő)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentációs- és kommunikációs készségek fejlesztése

KR

0+2

 

 

 

 

 

0

Testnevelés

KR

0+2

0+2

+

+

+

+

0

Specializáció

 

 

 

 

 

 

 

12

Közszolgáltatás specializáció

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés a közpolitika elemzésbe

K

 

 

 

 

2+2

 

6

A köz- és a non-profit menedzsment egyes területei

K

 

 

 

 

 

2+2

6

Munkapszichológia specializáció

 

 

 

 

 

 

 

 

Munka- és szervezetpszichológia

K

 

 

 

 

2+2

 

6

Stresszkezelés a szervezetben

K

 

 

 

 

 

0+2

3

Szervezeti konfliktuskezelés (tréning)

K

 

 

 

 

 

0+2

3

Szakszeminárium/szakdolgozat

 

 

 

 

 

 

 

18

Szakszeminárium I.

KR

 

 

 

 

0+2

 

6

Szakszeminárium II.

KR

 

 

 

 

 

0+2

12

 

Letöltés

Utolsó frissítés: 2017.02.06.