Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj| 2016.08.09.

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók számára Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázatot (továbbiakban: ösztöndíj) hirdet.

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki a 2015/2016-os tanév tavaszi félévében a Kar valamely alap- vagy mesterképzésének, nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója – finanszírozási formától függetlenül –, és ezen jogviszonyában valamilyen tantervi követelményen túlmutató szakmai tevékenységet végzett.

 

Pályázatot lehet benyújtani az alábbi szakmai tevékenységekre:

 

 • demonstrátori tevékenység,
 • tanulmányi versenyen való részvétel, ott elért helyezés,
 • szakmai publikációs tevékenység,
 • Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való részvétel,
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvétel,
 • egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható, szakmainak minősíthető tevékenység.

 

A Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázat, amennyiben tartalmaz demonstrátori tevékenységet is, akkor azon a Karon kerül elbírálásra és pozitív döntés esetén díjazásra, amely Karon (annak tanszékén, intézetében) a hallgató a demonstrátori tevékenységet végezte. (A pályázatot benyújtani azonban azon a Karon kell, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll!)

 

Jelen pályázati időszakban kizárólag a 2015/2016-os tanév tavaszi félévében végzett szakmai tevékenységekkel lehet az ösztöndíjra pályázni.

 

Nem nyújtható be pályázat olyan szakmai tevékenységre,

·         amelynek figyelembevételét a hallgató már más, sikeres egyetemi pályázatban kérte (például kiemelt ösztöndíjra, köztársasági ösztöndíjra vagy közéleti ösztöndíjra már pályázott a hallgató az adott tevékenységgel, és azt el is nyerte), vagy,

·         amelyet a hallgató valamilyen ellenérték fejében végzett (például a 2015/2016-os tanév tavaszi félévében oktatási, kutatási tevékenységet folytatott, de ennek ellentételezése már megtörtént hallgatói munkadíj, vagy megbízási díj formájában).

 

 

A pályázatot a Kar Dékáni Hivatalában (E187) kell benyújtani legkésőbb 2016. szeptember 9-én (pénteken) 12 óráig[1].

 

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmazni:

 

 • hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
 • demonstrátori tevékenység esetén a tanszék által kitöltött és aláírt formanyomtatvány a tevékenység értékelésére és a tanszéki ajánlásra vonatkozóan (a formanyomtatvány elérhető a kari honlapon, a demonstrátori tevékenység értékelése kizárólag ezen a nyomtatványon fogadható el),
 • publikációs tevékenység esetén a megjelent cikk másolata, amelyhez a szaktanszék véleményét is csatolni szükséges,
 • TDK és/vagy OTDK részvétel esetén a Hallgatói Tudományos Tanács igazolása a részvételről és/vagy az elért eredményről,
 • egyéb szakmai tevékenység esetén a tevékenységet végző/koordináló szervezet vezetőjének igazolása a szakmai tevékenység jellegéről, a tevékenység végzésének időtartamáról, gyakoriságáról, valamint arról, hogy a tevékenység végzése anyagi ellenszolgáltatás nélkül történt.

 

Az ösztöndíjak odaítélésére egy többtagú (legalább három) bizottság tesz javaslatot a Kar Dékánja számára. Az odaítélésről a Kar Dékánja dönt.

 

A megítélt ösztöndíjakról a nyertes pályázók a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül kapnak értesítést.

 

 

Budapest, 2016. augusztus 8.

                                                                                                                                                           Dr. Kovács Erzsébet s.k.

                                                                                                                                                                             dékán


[1] Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy augusztus 8-19. között a Dékáni Hivatal ügyeleti rendben működik. Az ügyeleti rendről a Kar honlapján tájékozódhatnak!

 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Demonstrátori ajánlás

Utolsó frissítés: 2016.10.13.