Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

KÖZ-GAZDASÁG tudományos füzetek

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának negyedévente megjelenő tudományos folyóirata.

Impresszum

Szerzőink

Hallgatóink írták

Letölthető számaink

 

  

Kedves Olvasóink!

A Köz-Gazdaság aktuális évfolyamának számait alább olvashatják, korábbi lapszámaink pedig ide kattintva érhetőek el.

 

 

 

2. szám (2018 június)

Baksa Máté PhD hallgató, BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola

Balogh Attila egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Banai Ádám egyetemi adjunktus, BCE MNB Tanszék

Bartók Viktor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István egyetemi tanár, BCE Világgazdasági Intézet

Berde Éva egyetemi tanár , BCE Mikroökonómia Tanszék

Biro Marcell egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCE Gazdaságpolitika Tanszék

Csaba László MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem és Central European University

Dénes János közgazdász

Fazekas Gábor PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Gedeon Péter egyetemi tanár, BCE Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Halász Győző Mihály egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Halmosi Péter egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Havril András közgazdász

Juhász Zita egyetemi adjunktus, ELTE-TáTK, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

Katona Márton PhD hallgató, BCE Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola, ÖHIG Tanszék

Kocziszky György egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Miskolci Egyetem

Kollai István egyetemi adjunktus, BCE Világgazdasági Intézet

Kolozsi Pál Péter egyetemi docens, BCE MNB Tanszék

Kornai János professor emeritus, Harvard University és Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Kóródi József MTA doktora, vasdiplomás közgazdász

Kovács Kármen egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kozák Sándor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kozma Miklós egyetemi adjunktus, BCE Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Kuncz Izabella tanársegéd, BCE Makroökonómia Tanszék

Lehmann Kristóf mb. tanszékvezető, egyetemi docens, BCE MNB Tanszék

Lovas Anita egyetemi adjunktus, BCE Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Mandel Miklós vasdiplomás közgazdász

Mihályi Péter tanszékvezető, egyetemi tanár, BCE Makroökonómia Tanszék

Nyisztor Tamás egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Oláh Dániel Ph.D. hallgató, Pécsi Tudományegyetem

Rácz Albert közgazdász

Simai Mihály akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Szentes Tamás akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Tajti Alexandra egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető, egyetemi docens, BCE Mikroökonómia Tanszék

Varjú Bence egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Várpalotai Viktor Főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium

Virág Attila egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet

    TARTALOM

Kornai90. Workshop és konferencia 2018. A Köz-Gazdaság összefoglalója

I. Comparative Economics and Economic Systems– The impact of János Kornai’ thoughts – Workshop, 2018. január 18.

II. The importance of János Kornai’s research for understanding the changing role of the state in the economy – Konferencia, 2018. február 21-22.

János Kornai: About the value of democracy and other challenging research topics. Closing remarks at the conference on February 22, 2018

MARX 200. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Szentes Tamás: Marx politikai gazdaságtana. Avagy: marxista volt-e maga Marx? 

HOMLOKTÉR

A gazdaságpolitikusok azok, akik a mélyreható változtatásokat kezdeményezve új alternatívákat keresnek – interjú Antoine Godin-nal

Simai Mihály: A harmadik évezred nyitánya (részletek a Corvina Kiadónál 2016-ban megjelent könyvből)

Az erősebb Közép-Európa erősebb Európai Uniót és transzatlanti közösséget jelent: Horvátország szerepe a kohéziónkban és rugalmasságunkban. Kolinda Grabar-Kitarović,  a Horvát Közársaság elnökének beiktatási beszéde a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csaba László: A 21.század a világ közgazdaságtanában

Oláh Dániel – Várpalotai Viktor: Régi paradigmák, új lendület: A magyar gazdaság növekedési képességének megerősítése

Banai Ádám – Kolozsi Pál Péter: Fenntartható hitelpiac, fenntartható fejlődés

INTERJÚ

„A doktori iskolák között összehangoltabb, stratégiaibb szemléletű párbeszédre nyílik lehetőség” Interjú Gulácsi László egyetemi tanárral, tudományos rektorhelyettessel

LAUDÁCIÓ

„A „globalizált falu” viszont olyan kis, vidéki hely, amely fekvése és mérete ellenére benne van a globális vérkeringésben”. Interjú Palánkai Tiborral

AZ EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL - HONNAN INDULTUNK ÉS HOVÁ HUTOTTUNK

Dénes János: Emlékek a Közgázról

Havril András: „Nem juthattam volna az eredeti élethelyzetemből egyetemi tanulási lehetőséghez, ha ez a társadalmi forgószél nem lett volna"

Kóródi József: „Az egyetemi közéletre rányomta bélyegét a problémákkal való foglalkozás, az események követése, megvitatása”

Mandel Miklós: Visszaemlékezés az 1946-ban útjára indult Magyar, 1948-tól Magyar Marx Károly, a rendszerváltás után Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási, 2004-től Budapesti Corvinus Egyetemre

Rácz Albert: Köszönet az Egyetemnek

Simai Mihály: Adalékok a kezdetekhez, a Közgáz és a Világgazdasági Intézet őstörténetéhez (Ahogy én láttam, és talán formáltam)

TANULMÁNYOK

Berde Éva – Kuncz Izabella: Demográfia és növekedés – Ronald Lee és Andrew Mason növekedési modelljei és az általuk felvázolt jövőkép

Gedeon Péter: 1958 versus 1985. A szocializmus politikai gazdaságtanának két tankönyve Magyarországon

Kovács Kármen: Gondolatok a viselkedési közgazdaságtan aktuális helyzetéről

Virág Attila: Energiastratégiák a Szíriai válság metszetében – Egy kelet-közép-európai nézőpont

Halmosi Péter: Detroit város 2013-as csődesetének tanulságai

DOKTORI MŰHELYEK

Fazekas Gábor: Az általános forgalmi adó és a társasági adó hatása a kínai működőtőke-beáramlásra Közép-Kelet-Európában

KÖNYVEKRŐL

Vonnák Balázs (szerk.): Modern jegybanki gyakorlat (Bod Péter Ákos)

Pénzügyekről másképpen: Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek. (Juhász Zita)

Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata. Betekintés korunk legnagyobb civilizációs fenyegetésének strukturált felépítése mögé

Egy tiszta ember, tiszta gondolatai: Gondolatok Muzslay István munkásságát bemutató emlékkötet kapcsán (Kocziszky György)

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

1. szám (2018 január)

Bihari Péter egyetemi docens,  Budapesti Corvinus Egyetem,  Mikroökonómia Tanszék; tudományos főmunkatárs,  Budapesti Gazdasági Egyetem

Bokros Lajos egyetemi tanár, Central European University;  Babes-Bolyai University

Chavance Bernard professzor, Université Paris Diderot

Chikán Attila akadémikus, professor emeritus, Vállalatgazdaságtan  Intézet, Gazdálkodástudományi Kar,  Budapesti Corvinus Egyetem

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató, Vállalatgazdaságtan Intézet,  Gazdálkodástudományi Kar,  Budapesti Corvinus Egyetem

Dénes Ferenc sportközgazdász, sportgazdasági tanácsadó

Endrész Marianna vezető közgazdász, Magyar Nemzeti Bank

Friedman, Benjamin M. William Joseph Maier Professzor, Harvard Egyetem

Gewirtz, Julian Baird doktorjelölt, Oxford Egyetem

Győrffy Dóra DSc, egyetemi tanár. PPKE-BTK, Nemzetközi  Tanulmányok Tanszék és BCE-KTK,  Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Hart, Oliver Andrew E. Furer Professzor, Harvard Egyetem

Kaderják Péter kutatóközpont-vezető,  Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Király Júlia címzetes egyetemi tanár, IBS Budapest

Kovács Erzsébet tanszékvezető, egyetemi tanár, dékán, Operációkutatás  és Aktuáriustudományok Tanszék, Közgazdaságtudományi Kar

Maskin, Eric Adams University Professzor, Harvard Egyetem

Mihályi Péter Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia  Tanszékének, tanszékvezető egyetemi tanára

Ritter Tibor közgazdász, a szerkesztőbizottság tagja

Rosta Miklós egyetemi docens, BCE-KTK,  Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Sárvári Balázs  egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem,  Mikroökonómia Tanszék;  rektor, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Simonovits András tudományos tanácsadó, MTA KRTK KTI;  professzor emeritus, BME MI

Szabó Bökény szakfordító

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens,  Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Valentinyi Ákos egyetemi tanár, University of Manchester,  tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI,

Vályogos Győző óraadó volt a Vállalatgazdaságtan Intézetben,  a egykori OTP Garancia Biztosító marketing igazgatója,  a Rajk László Szakkollégium volt hallgatója

Vértes András  elnök,  GKI Gazdaságkutató Zrt.

Xu Chenggang professzor, Cheung Kong Graduate School of Busin

    TARTALOM

Kovács Erzsébet: Kornai János köszöntése

Oliver Hart: Janos Kornai

Interview with Benjamin M. Friedman

Eric Maskin’s interview responses for János Kornai’s 90th birthday

Xu Chenggang: Celebration for Janos Kornai’s 90th Birthday

Bernard Chavance: A message from Bernard Chavance

A Kornai-hatás. Bihari Péter, Bokros Lajos, Király Júlia és Vértes András Kornai János munkásságának, gondolkodásának hatásáról

Mihályi Péter: Lehet-e befolyásolni a gazdaságpolitikát a „gondolat erejével”?

Simonovits András: Mit tanultam Kornai Jánostól?

Győrffy Dóra és Rosta Miklós: Kornai János jelentősége a közgazdaságtudományi oktatásban

Chikán Attila – Czakó Erzsébet: Az üzleti vállalkozás társadalmi tevékenység – avagy Kornai János munkássága és a Vállalatgazdaságtan

Sárvári Balázs: „Jó kezekben”

Chikán Attila: A hiány szerepe az átmenet szellemi előkészítésében

Dénes Ferenc — Endrész Marianna — Kaderják Péter — Valentinyi Ákos — Vályogos Győző: „A hiány” visszhangja Keleten és Nyugaton (A recenziók tükrében)

Julian Baird Gewirtz: A hajóút, ami megváltoztatta Kínát. Mit tanulhatna Xi Zhaotól. Fordította: Szabó Bökény

A „Kornai”

ENGLISH ABSTRACT

ENGLISH ABSTRACT

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

Utolsó frissítés: 2018.10.19.