December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Magyar Tudomány Ünnepe 2018

 Generációk hálózata- 2018.11.08.

17:20-19:20 C.IX.

szervező: BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Az est során a BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet oktatói legfrissebb kutatásaik tükrében arra reflektálnak, hogy milyen hatással van a digitalizáció a generációkról való, ill. a generációk közötti kommunikációra.


Tervezett előadások:

- Bokor Tamás: Ó, ió, ció, digitalizáció – Generációs kihívások az újmédia-pedagógiában
- Veszelszki Ágnes: Intergenerációs kommunikáció
- Benczes Réka és Székely Levente: Idősek intergenerációs megítélése nyelvi attitűdök alapján

 

 

A digitalizáció és annak társadalmi és gazdasági hatásai - 2018.11.13.

10:00-13:00, 14:00-17:00 (3 szekció) E.2001, E.311 + még egy terem szervezés alatt

szervező: Gazdálkodástudományi Kar, MTA Gazdálkodástudományi Bizottság

A konferencia a digitalizáció jelenségével, valamint annak társadalmi és gazdasági hatásaival foglalkozik. Az előadások három szekcióban kerülnek megrendezésre, amelyek az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának három albizottságához kötődnek (Ipar- és Vállalatgazdasági Albizottság, Marketingtudományi Albizottság, Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság).

 

 

Tervezői alkotói kapcsolatteremtés a társadalom és a technológia kontextusában – A designkommunikáció filozófiai, közgazdasági, művészeti és pszichológiai közelítései - 2018.11.19.

12:00-13:30 E.340

szervező: Marketing és Média Intézet, Marketing-, Média és Designkommunikáció Tanszék

Interdiszciplináris kerekasztal beszélgetés.
A digitális technológiák újjáalakítják a tervezés folyamatát, a tervezés megértését, elfogadását és prezentálását. A különböző felhasználói csoportok egyre interaktívabb, tevékenyebb (agilisabb) résztvevőkké válnak. Fontos tisztázni ezért a digitális technológiák környezetét. Sokak szerint ugyanis van a TECHNOLÓGIA  és van a TÁRSADALOM, azaz MI. Miközben nincs technológia nélkülünk; a TÁRSADALOM MAGA A TECHNOLÓGIA. Minden technológia nem más mint tervezés, TERVEZŐI KAPCSOLATTEREMTÉS eredménye. A beszélgetés vitaindító kérdései: Minden startupinkubáció 90%-ban üzleti fókuszú tudást ad. Miért? A pörgés és az extrémitás lesz a “szexi mivolt” kritériuma, vagy az erény értelmében vett középút, a gyakorlás révén elért boldogság és nem az "üzleti rés" által motivált, olykor a butaságot és tájékozatlanságot kihasználó kérészéletű extázis?
Minden ember tervező; egyben közgazdász, művész és/vagy filozófus? Miként érvényesülhet a kreativitás, a tudás öröme, a művészet és az etikai reflexió az ipar 4.0-ban?

A kerekasztal beszélgetés résztvevői:


Cosovan Attila, tervezőművész, BCE
Fenyvesi Bori, építész
Horváth Dóra, közgazdász-tanár, BCE
Mitev Ariel, közgazdás kutató, BCE
Sárkány Péter, filozófus, EKE-GTK
German Kinga, művészettörténész, MOME
Kaucsek György, pszichológus, ergonómus, MOME

 

A világgazdasági viszonyok átalakulása a globalizáció új szakaszában - A technikai, társadalmi, politikai és institucionális változások következményei és Magyarország esélyei. - 2018.11.22.

10:00-11:30 C.510

szervező: TNKK, Világgazdasági Intézet

A program keretében egy panel-beszélgetésre kerül sor a Világgazdasági Intézet három egyetemi tanárával:

- Simai Mihály
- Magas István
- Gál Péter

A panelbeszélgetés elején mindhárman 15-15 percben bemutatják saját kutatásaik alapján a témához kapcsolódó legfontosabb gondolataikat, majd az intézet részéről delegált moderátor vezetésével egy 40 perces beszélgetésre is sor kerül.

 

 

Bemutatkoznak az EFOP-munkacsoportok - 2018.11.22.

11:50-13:10 C.510

szervező: Világgazdasági Intézet, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

A program keretében két panelbeszélgetésre kerül sor.
A Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet képviseletében Benczes Réka és kutatócsoportjának tagjai mutatják be a „Kommunikáció és Keretezés” EFOP-munkacsoport 2018. első félévi működését:

- Benczes Réka: Keretezés a kommunikációtudományban
- Somogyi Krisztián Péter: Keretezés a politikai kommunikációban
- Szabó Lilla: Keretezés az álhírekben

Majd a Világgazdasági Intézet képviseletében Kollai István mutatja be az ottani EFOP-munkacsoport 2018. első félévi működését:

- Kollai István: Hogyan kutathatóak a gazdasági és a szociokulturális alrendszerek közötti kölcsönhatások?
- Tóth Bálint: Regionális kooperációk Közép-Európában

 

 

 

Mit mutat és mit nem a mérleg, avagy kiolvasható-e a mérlegből a csalás? - 2018.11.22.

13:30-15:00 Székesfehérvári Campus

szervező: András Krisztina, rektori megbízott

2018-ban először kerül megrendezésre a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán a Magyar Tudomány Ünnepe! Ennek keretében Dr. Lukács János intézetigazgató, egyetemi docens tart előadást a Székesfehérvári Campus 1-es előadójában (Székesfehérvár, Budai út 43.) 13:30-as kezdéssel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

 

Kaláka a 21. században - avagy megosztáson alapuló közösségi kezdeményezések - 2018.11.22.

17:00 Könyvár

szervező: Bársony Fanni, BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet; Lazányi Orsolya, BCE Döntéselmélet Tanszék; Veress Tamás, BCE Gazdaságetikai Központ

Világszerte egyre több kezdeményezés tűnik föl, melyekben időnket, tudásunkat, kapcsolati hálónkat, eszközeinket osztjuk meg. Mi hajtja ezeket a kezdeményezéseket, mik a közös pontok és az eltérések? Kik és milyen indíttatásból vesznek részt? Milyen szabályokat alkotnak? Hogyan születnek a döntések? Mi segíti és hátráltatja a működésüket? A modern kor együttműködésének narratíváját keressük hazai közösségi kertek, co-housing, csináld magad műhelyek, szívességbankok és egyéb eszközmegosztó rendszerek képviselőivel.

 

 

 

 

Digitalizáció, mobilitás, turizmus - 2018.11.26.

17:00 C.207

szervező: MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

Bódis Gábor: A mobilitás integrálása a turisztikai desztinációk digitális márkakommunikációjába

A közlekedés integrálása a márka-eszenciába nem pusztán elméleti megközelítés, de gyakorlati versenyelőnyt jelent, amikor egy-egy hely ismertségét és látogatottságát kívánjuk növelni. Ezen egy kisség túl is lépve, ma már nem a versenyképességben áll egy-egy turisztikai desztináció márka-erőssége, hanem az együttműködésben és a networkingben. Néhány hazai és külföldi esettanulmányt is bemutatva megvizsgáljuk, hogyan illeszkedik a téma a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 célrendszeréhez.

Munkácsy András-Miskolczi Márk: A közlekedés digitalizációja - A felhasználói élményt érintő digitális megoldások

A turisztikai élmény maximalizálásának kritikus komponense a desztinációk elérését szolgáló közlekedés megfelelő színvonalú biztosítása. A mobilitási feltételek javításának tárháza folyamatosan bővül, mely a digitális technológia egyre jelentősebb penetrációjának is köszönhető. Előadásunkban bemutatjuk az aktuális, fogyasztókat közvetlenül érintő technológiai megoldásokat, melyek a felhasználói élmény javításának mozgatórugói lehetnek a XXI. század közlekedésében, illetve ezek kapcsolódását a turizmus aktuális trendjeihez.

Jászberényi Melinda-Kökény László: Beléptek-e már az utazási irodák a 21. századba? - Marketingeszköztár elemzés az utazási irodák bevonásával

Az utazási irodák szerepe a turisztikai célú keresletben egyre inkább háttérbe szorul, különösen a fiatalabb generációk preferencia sorrendjében. Az e-kereskedelem és e-turizmus hatására a közvetítők szerepe és előfordulási helye áttevődtek a fizikai megvalósulás központból a webes, cyber térbe történő működésre. Kutatásunk során a mintánkba több mint száz utazásközvetítő, utazásszervező iroda, vállalat, hálózati szereplő került. Kutatásunk fókusza arra irányult, hogy feltárjuk, miképpen értelmezik marketingkommunikáció(juk)ban a 21. század digitalizációs kihívásait a megkérdezettek.

Zsigmond Gábor: Technológiai, közlekedési múzeumok a digitális korban. Lehetséges feladatok és várható kihívások

Az ipari örökség interpretációjának átalakulása, kulturális turisztikai attrakcióként való megjelenése előtt számos lehetőség áll. A kortárs múzeumi marketing, a turizmusfejlesztés irányai, a nemzetközi múzeumlátogatottsági statisztikák, a digitalizáció és vizualizáció nyújtotta lehetőségek, a sikeres nemzetközi példák, vagy éppen az ipari fejlődés átalakulásának társadalmi és egyéni dimenzióinak megértésének igénye mind olyan – néhány éve jelen lévő – dimenziók, melyek alapvetően jelentenek új kihívásokat, feladatokat és lehetőségeket az ipari örökség menedzsmentje számára.

 

 

 

Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies - 2018.11.28.

17:00-19:00 C.510

szervező: TNKK, Szociológia és Társadalompolitikai Intézet, Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ

A Routledge Kiadó 2018 tavaszán jelentette meg a Yulia Gradskova (Södertörn University) és Asztalos Morell Ildikó (Mälardalen and Uppsala University) által szerkesztett, Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies (beágyazva: https://www.routledge.com/Gendering-Postsocialism-Old-Legacies-and-New-Hierarchies/Gradskova-Morell/p/book/9781138296060)
című kötetet. A tanulmánygyűjtemény 15 posztszovjet országban vizsgálja meg, hogy a berlini fal leomlása után hogyan változtak a nemekre vonatkozó normák és elvárások.

A könyvet ismerteti:

Geambasu Réka, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca/Kolozsvár
Kováts Eszter, ELTE ÁJK PhD-hallgató
Nagy Beáta, BCE

Az angol nyelvű könyvbemutatón jelen lesznek a könyv
szerkesztői is.

 

 

Az infokommunikációs technológiák hatása a pénzügyekre - 2018.11.30.

9:00-13:00 E.2009

szervező: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági jogi Intézet

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából intézetünk már nyolcadik alkalommal rendezi meg azt a minikonferenciát, amelyen lehetőséget biztosítunk intézetünk fiatal oktatóinak, kutatóinak és doktorandusz hallgatóinak kutatási részeredményeik bemutatására a vállalati pénzügyek, a számvitel, a társasági jog, az adózás és az üzleti etika területén. Most is nyolc izgalmas előadást hallgathatunk meg, melyeket majd meg is vitatunk.


 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.10.19.