Szeptember - 2012
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08
09
10
11
12 13 14 15 16
17
18 19 20
21
22 23
24 25 26
27
28
29
30
vasárnap, 2012. szeptember 09.
09:00 - Soroksári bionap
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a Budapesti Corvinus Egyetem, Soroksár Önkormányzata és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ingyenes rendezvényére
kedd, 2012. szeptember 11.
14:30 - Meghívó Feigelné Terék Orsolya házi védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Feigelné Terék Orsolya "A posztharveszt stressz csökkentésének lehetőségei különböző vágott virágok esetén" című PhD doktori érteke...
hétfõ, 2012. szeptember 17.
14:00 - Meghívó Dr. Hevér Helga kutató előadására
Ezúton is tisztelettel meghívjuk az érdeklődő kollégákat és hallgatókat 2012. szeptember 17-én 14.00 órai kezdettel Dr. Hevér Helga - a Richter Gedeon NyRt. kutatója - "Tömegspektr...
péntek, 2012. szeptember 21.
10:00 - Meghívó Jubileumi Díszoklevélátadó Nyilvános tanácsülésre
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kari Tanácsa tisztelettel meghívja Önt 2012. szeptember 21-én de. 10 órakor a Budai Campus Dísztermében tartandó Jubielumi Díszoklev...
11:00 - Meghívó Szikriszt Bernadett házi védésére
A Genetika és Növénynemesítés Tanszék meghívja Önt Szikriszt Bernadett "A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban" című PhD doktori értekezés-tervezetének 2012. szept...
csütörtök, 2012. szeptember 27.
11:00 - Meghívó Irinyiné Oláh Katalin nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Irinyiné Oláh Katalin "Különböző tormafajták és vonalak fajtakörönkénti jellemzése " című PhD doktori értekezésének 2012. szeptembe...
14:00 - Kitüntetés-átadó Ünnepi Szenátusülés
Tisztelt Egyetemi Polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) rendezzük meg Egyetemünk Kitüntetés-átadó Ünnepi Szenátusülését.
péntek, 2012. szeptember 28.
10:00 - Meghívó Jubileumi Ünnepségre
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara 2012. szeptember 28-án 10 órától jubileumi emlékülést tart a budapesti felsőfokú élelmiszermérnök képzés ötvenedik, valamint a...
16:00 - Kutatók éjszakája 2012
Szeptember negyedik péntek éjszakája idén is a szenvedélyesen kíváncsiaké! Végre újra kinyílnak a laborajtók, a kutatók ismét kibújnak fehér köpenyükből, és hétköznapi nyelven muta...
16:00 - Kutatók Éjszakája a Budapesti Corvinus Egyetemen
Egyetemünk széles programkínálattal várja a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat iránt érdeklődőket 2012. szeptember 28-án.
szombat, 2012. szeptember 29.
16:00 - Kutatók Éjszakája a Budapesti Corvinus Egyetemen
Egyetemünk széles programkínálattal várja a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat iránt érdeklődőket 2012. szeptember 28-án.

KEGYELETI DÍSZÍTÉS A RÁKOSKERESZTÚRI ÚJKÖZTEMETŐ SZÓRÓ PARCELLÁJÁBAN

TERÉK ORSOLYA, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET

Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

KULCSSZAVAK: kegyeleti virágalkalmazás, szóróparcella, évszakok

A kutatás célja a Rákoskeresztúri Újköztemető 53-as (szóró-) parcellájának búcsúzási és megemlékezési területén megtalálható kötészeti készítményekben, valamint a kőedényekben és a körülöttük lévő növények felmérése volt az egyes évszakokban a 2006-os év során. A kötészeti készítmények tekintetében megállapítható, hogy a szórási szertartáshoz leginkább a koszorúk, míg a megemlékezéshez leginkább a sírcsokrok társulnak. A virágokról pedig összességében az mondható el, hogy a szórás területén a legnagyobb arányban előforduló növénynek a szegfű bizonyult, melyet kissé lemaradva a rózsa követ. A krizantém aránya viszonylag alacsony, így csak ezt a területet tekintve a gerbera foglalja el a harmadik helyet. A megemlékezési területen a krizantém aránya a legmagasabb, melyet a szegfű, majd a rózsa követ. A két területet egybevetve, a tavasztól őszig terjedő időszakban az összesen 21 096 megszámlált növény arányában a legtöbben a krizantémot választották kegyeletük jeléül. A második legkedveltebb növény a szegfű volt, majd a rózsa következett.

Bevezetés

A világ minden részén ma is létező hamvasztás az emberiség történetének egyik legrégebbi és legelterjedtebb temetési szertartása (SOCREM FIRENZE, 2000), mely a vallási, érzelmi vagy akár gazdasági indíttatástól függetlenül választási lehetőséget nyújt az egyes emberek számára. „A közösség számára pedig előnyét legtöbben egészségügyi és esztétikai szempontból hangsúlyozzák, és a városépítők között is pártolóra talál ott, ahol a temetők bővítése súlyos akadályokba ütközik.” (BALOGHNÉ ORMOS és PERJÉS, 1982).

A rákoskeresztúri Újköztemetőben 1968-ban nyílt meg az ország második krematóriuma (PÉNZES, 2007), a hamvak hazavitele és szétszórása pedig 1984-től lehetséges. Az első szóróparcellát is itt alakították ki Magyarországon (SZILÁGYI, 1999).

„Számos temetkezési szokás van, de alig ismeretes nép vagy kor, amely virág nélkül búcsúzna szeretteitől”. Ez az igen régi szokás, miszerint szeretteink sírjához virágot viszünk, ma is természetes dolog (HORVÁTH, 2001). A végső búcsú alkalmával virágot választunk, hiszen a születéstől a halálig az embert végigkísérő, életünket megszépítő dísznövények szomorúságunkat, bánatunkat és a kegyeletet is képesek kifejezni (ELEKNÉ LUDÁNYI és CSÁSZI, 2000), éppúgy, mint a gyászolóknak vigaszt nyújtani (BUKROS, 2005).

A kegyeleti készítmények megjelenésük formái szerint koszorúk, sírcsokrok, részvétcsokrok, urnadíszek, valamint koporsódíszek és koporsócsokrok lehetnek (JUHÁSZ, 2004), melyek a temetéshez vagy a megemlékezéshez kapcsolódnak (HORVÁTH, 2001). Szinte minden virág felhasználható, és alkalmas a kegyeleti díszítéshez, azonban a virágkötők leggyakrabban a szegfűt, a rózsát, a gerberát, valamint a krizantémot (főleg halottak napján), a kardvirágot, a kálát és a dáliát alkalmazzák, de egyre gyakrabban találjuk meg a kegyeleti készítményekben az orchideákat és a flamingóvirágot is (ELEKNÉ LUDÁNYI és CSÁSZI, 2000).

Célkitűzés

A kutatás célja az volt, hogy felmérjük a hozzátartozók (és a virágkötészek) dísznövényválasztását és alkalmazását, ezáltal pedig megismerjük a végső búcsúzás és a megemlékezés virágválasztási szokásait. A Rákoskeresztúri Újköztemető 53-as (szóró-) parcellájának területe két részből áll, a temetési szertartás és a megemlékezés helyéből. Mindkét helyen vizsgálni kívántuk a dísznövények alkalmazását virágkötészeti szempontból, valamint a faji összetételt és az évszakokat illetően. Ilyen jellegű kutatómunkát eddig még nem végeztek hazánkban, ezért az eredmények a további kutatásokat alapozhatják meg.

Anyag és módszer

A felvételezések a 2006-os év során havonta egyszer, július és június hónapban pedig kétszer történtek. HP 735 és Canon PS 60 típusú digitális fényképezőgépekkel összesen mintegy 2000 felvételt készült a területen lévő dísznövényekről (összesen 21 096 db) és alkotásokról, melyek jól tükrözik az egyes aspektusokat. A kiértékelés az előzőleg elkészített fényképek alapján évszakonként, és a két terület, a búcsúzás és a megemlékezés helyének megkülönböztetésével készült. Az egyes területeken megjelenő kötészeti készítmények típusa, és az ott található növények faji összetétele képezte a vizsgálat tárgyát, maga a kiértékelés pedig excell táblázat  segítségével, százalékszámítással történt.

Eredmények és értékelésük

Kötészeti készítmények alakulása

A szórási területen összesen 365 kötészeti készítmény volt található, melyek évszakonkénti százalékos megoszlását az 1. ábra szemlélteti. A grafikonon jól látszik, hogy mindhárom évszakban a koszorúk aránya jóval magasabb volt a sírcsokrokénál. Ez az adat nem meglepő, hiszen a legtöbben koszorúval búcsúztatják elhunyt szeretteiket, és csak kevesebben választanak sírcsokrot a szórási szertartáshoz.

A megemlékezéshez kapcsolódó területen a tavasz, a nyár és az ősz folyamán összesen 191 alkotást számoltunk meg, melynek százalékos megoszlását (2. ábra) tekintve elmondható, hogy tavasszal ezen a területen egyáltalán nem található koszorú. A koszorú aránya a nyár és az ősz folyamán is igen alacsonynak mutatkozott.

Tavaszi felvételezés

A szóráshoz kapcsolható területen összesen 2208, a megemlékezési területen pedig 2236 dísznövény volt található, melyek százalékos megoszlását a 3. ábra mutatja. E szerint a szórás területén a legtöbben a rózsát (35,3%) és a szegfűt (32,0%) választották a búcsúzáshoz. A harmadik helyre a gerbera (12,6%) került, melyet a tulipán (3,4%), majd a krizantém (1,1%) követett.

A megemlékezési területen azonban a szegfű (25,8%) áll az első helyen, ezután pedig a gerbera (17,8%) és a nárcisz (17,7%) következett. A tulipán (13,7%) volt a negyedik legkedveltebb virág, megelőzve  a rózsát (13,2%), melyet a krizantém (5,5%) követett.

Az  egyéb  kategóriába  az  Alstroemeria  hibridek, az Anthurium andreanum, a Brunnera macrophylla,  a Chrysanthemum maximum, a Cymbidium hibridek, a Freesia hybrida, a Hyacinthus orientalis, az Iris × hollandica, a Lilium sp., a Matthiola incana, a Muscari armeniacum és a Zantedeschia aethiopica tartozott.

Nyári felvételezés

A szórási területen a tavaszi adatokhoz hasonlóan nyáron is a szegfű (33,1%) és a rózsa (28,3%) dominált, melyet a gerbera követett (13,8%). A negyedik helyet a gladiólusz foglalta el 5,8%-os arányával, mely után a krizantém (5,0%), majd pedig a liliom (4,6%) és végül a törökszegfű (0,2%) következett (4. ábra).

A megemlékezéshez kapcsolható területen is a szegfűé a vezető szerep 33,1%-kal, melyet azonban az őszirózsa (16,1%), a törökszegfű (13,3%) és a gladiólusz (10,6%) követett. Érdekes módon a 10,2%-os arányú rózsa csak a krizantémot (6,8%) és a liliomot (2,1%) előzte meg.

Ebben az esetben az egyéb kategória legnagyobb arányban előforduló dísznövényei közé az Anemone coronaria, a Chrysanthemum maximum, a Cymbidium hibridek, az Erigeron speciosum, a Heliopsis helianthoides, az Iris × hollandica, a Lilium sp., a Statice sinuatum és S. bonduellei, a Zantedeschia aethiopica és Z. aestivae, valamint a Zinnia elegans tartozott.

őszi felvételezés

A szórási területen a legkedveltebb virágnak a szegfű (36,9%) mutatkozott, melyet a rózsa (25%) követett. A harmadik helyet a gerbera foglalta el 13,3%-os arányával, majd ezután a krizantém (10,4%) következett. Az ötödik és hatodik legkedveltebb virágnak pedig a liliom (6,2%) és a gladiólusz (4,0%) bizonyult (5. ábra).

A megemlékezéshez kapcsolódó területen azonban a krizantém 71,2%-os arányával egyeduralkodónak tekint- hető. Ez a magas arány legnagyobb részt a halottak napjának köszönhető, amikor sok ember keresi fel a temetőt, és az adatok alapján 10 emberből 7 az ekkor nyíló krizantémot választja. A második hely ebben az esetben az őszirózsáé (10,1%), bár arányát tekintve a krizantémhoz képest mintegy az egyhetede. Az őszirózsa megelőzte az így harmadik helyre került rózsát (7,7%), és az őt követő szegfűt (5,1%) is. Ezek után a gladiólusz (2,2%) és a liliom (0,2%) következett.

A területen talált egyéb növények közül a leggyakrabban a Dahlia × variabilis, a Lilium sp., a Statice sinuatum és S. bonduellei, valamint a Zinnia elegans fordult elő.

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti a Budapesti Temetkezési Intézet Rt.-t, és az Újköztemető vezetőségét a temetőbe való bejárás és fényképezés lehetőségének biztosításáért.

 

Irodalom

1. BALOGHNÉ ORMOS I., PERJÉS A. (1982): A temetkezési módok hatása a temetők kialakítására. A Kertészeti Egyetem közleményei (46.): 139.

2. BUKROS E. (2005): A búcsú és a megemlékezés virágai. In: Szabó J., V. Hegyi I. (szerk.) Virágkötő iskola. Budapest. Mezőgazda Kiadó.

3. ELEKNÉ LUDÁNYI ZS., CSÁSZI K. (2000): Virágkötészeti ismeretek. Budapest. SYCA Szakkönyvkiadó.

4. HORVÁTH Zs. (2001): Virágkötészet. Budapest. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó.

5. JUHÁSZ Á. (2004): Virágkötészet. Budapest. Szaktudás Kiadó Ház Rt.

6. N. n. 2000. Breve Storia della Cremazione. SOCREM FIRENZE (http://www.socremfirenze.it/nuova_pa2.htm)

7. PÉNZES K. (2007): A hamvasztás magyarországi története. Adytum Kft. (http://www.krematorium.hu/history/)

8. SZILÁGYI R. (1999): A rákoskeresztúri Új Köztemető rövid története. In: Prutkay J., Gáspár L. (szerk.) Rákoskeresztúri Új Köztemető Budapest. Budapesti Temetkezési Intézet Rt.

Utolsó frissítés: 2015.10.02.