Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Cím:

Budapest
IX. Fővám tér 13-15
H-1093

Levélcím:

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
H-1828 Budapest, 5., Pf. 489.

Telefon:

(36 1) 482 7439

Fax:

(36 1) 482 7430

e-mail:

berekmeri KUKAC uni-corvinus.hu

szoba:

S 205 (Sóház épület, II. em.)

a titkárság nyitvatartása

A Matematika Tanszék titkárságának ügyfélfogadási rendje 2018. szeptember 3-tól az alábbi:

hétfő:

09.30–12.00

kedd:

13.10–15.00

szerda:

09.30–12.00

csütörtök:

13.10–15.00

péntek:

09.30–12.00

Pályázat

Pótpályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara pótpályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató,

 

  • aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 teljesített kredittel rendelkezik;
  • akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben (a 2018/2019-es tanév I. félévében, amennyiben ez passzív félév volt, akkor az utolsó aktív félévben) legalább 3,5 volt;
  • aki a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében nincs passzív féléven;
  • aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, és abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;
  • akinek magatartása, közösségi munkája példás;
  • aki nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt. 

A pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani 2019. február 4-ig.

Pályázatot benyújtani a pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyhez a pályázónak mellékelnie kell szakmai önéletrajzát, amelyben ki kell térnie eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység), továbbá szakmai-oktatási elképzeléseire, megjelölve azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne, illetve azokat a tárgyakat, amelyek oktatásában részt kíván venni. 

A konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg, melyekről ezen pályázati kiírás kiegészítésével, a pályázati kiírás mellékleteként tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat. 

Egy hallgató csak egy tanszékre kaphat demonstrátori megbízást! 

A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi. 

A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva 2019. február 8-ig a tanszékek megküldik a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába. A Dékáni Hivatal a beérkezett javaslatokat ellenőrzi és összesíti, az esetleges párhuzamosságok esetében a hallgatót megkeresi és nyilatkoztatja arról, hogy a két vagy több megjelölt tanszék közül melyiken szeretne demonstrátor lenni. 

A demonstrátorokat a dékán nevezi ki. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

Budapest, 2019. január 14. 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán


Nagyobb térképre váltás

Kínálatunk

Utolsó frissítés: 2019.01.16.