December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Cím:

Budapest
IX. Fővám tér 13-15
H-1093

Levélcím:

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
H-1828 Budapest, 5., Pf. 489.

Telefon:

(36 1) 482 7439

Fax:

(36 1) 482 7430

e-mail:

berekmeri KUKAC uni-corvinus.hu

szoba:

S 205 (Sóház épület, II. em.)

Demonstrátori pótpályázat

Pótpályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2017/2018-as tanévre 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara pótpályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/2018-as tanévre. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató,

 • aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 teljesített kredittel rendelkezik;
 • akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben (a 2016/2017-es tanév II. félévében, amennyiben ez passzív félév volt, akkor az utolsó aktív félévben) legalább 3,5 volt;
 • aki a 2017/2018-as tanévben nincs passzív féléven;
 • aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, és abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;
 • akinek magatartása, közösségi munkája példás;
 • aki nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt. 

A pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani 2017. szeptember 8-ig.

Pályázatot benyújtani a pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyhez a pályázónak mellékelnie kell szakmai önéletrajzát, amelyben ki kell térnie eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység), továbbá szakmai-oktatási elképzeléseire, megjelölve azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne, illetve azokat a tárgyakat, amelyek oktatásában részt kíván venni. 

A konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg, melyekről ezen pályázati kiírás kiegészítésével, a pályázati kiírás mellékleteként tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat. 

Egy hallgató csak egy tanszékre kaphat demonstrátori megbízást! 

A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi. 

A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva 2017. szeptember 15-ig a tanszékek megküldik a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába. A Dékáni Hivatal a beérkezett javaslatokat ellenőrzi és összesíti, az esetleges párhuzamosságok esetében a hallgatót megkeresi és nyilatkoztatja arról, hogy a két vagy több megjelölt tanszék közül melyiken szeretne demonstrátor lenni. 

A demonstrátorokat a dékán nevezi ki. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

Budapest, 2017. augusztus 22. 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

Demonstrátori Pályázat

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2017/2018-as tanévre

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/2018-as tanévre. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató,

 • aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 teljesített kredittel rendelkezik;
 • akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben (a 2016/2017-es tanév II. félévében, amennyiben ez passzív félév volt, akkor az utolsó aktív félévben) legalább 3,5 volt;
 • aki a 2017/2018-as tanévben nincs passzív féléven;
 • aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, és abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;
 • akinek magatartása, közösségi munkája példás;
 • aki nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt.

 A pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani 2017. június 16-ig.

Pályázatot benyújtani a pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyhez a pályázónak mellékelnie kell szakmai önéletrajzát, amelyben ki kell térnie eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység), továbbá szakmai-oktatási elképzeléseire, megjelölve azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne, illetve azokat a tárgyakat, amelyek oktatásában részt kíván venni.

A konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg, melyekről ezen pályázati kiírás kiegészítésével, a pályázati kiírás mellékleteként tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat.

A Matematika Tanszékre a pályázatokat elektronikusan Ernyes Évának az eva.ernyes(KUKAC)uni-corvinus.hu e-mail címre vagy papír alapon a tanszéki titkárságon (Sóház 205) lehet leadni.

Egy hallgató csak egy tanszékre kaphat demonstrátori megbízást!

BA/BSc képzésben jelenleg végzős hallgatók a demonstrátori megbízásra feltételesen pályáznak, a megbízást feltételesen nyerik el, megbízó levelet csak abban az esetben kaphatnak, ha tanulmányaikat az Egyetemen folytatják tovább mesterképzésben.

A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi.

A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva 2017. június 30-ig a tanszékek megküldik a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába. A Dékáni Hivatal a beérkezett javaslatokat ellenőrzi és összesíti, az esetleges párhuzamosságok esetében a hallgatót megkeresi és nyilatkoztatja arról, hogy a két vagy több megjelölt tanszék közül melyiken szeretne demonstrátor lenni.

A demonstrátorokat a dékán nevezi ki. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

Budapest, 2017. május 29.

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán


Nagyobb térképre váltás

Kínálatunk

Utolsó frissítés: 2018.02.05.