Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzés

Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzés

2019. SZEPTEMBERÉBEN NEM KERÜL MEGHIRDETÉSRE!

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus (tanügyigazgatási szakértői területen)
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja:
A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan; az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire. A pedagógusok megfelelő módszertani jártassággal rendelkeznek a szakértői feladatok ellátásához.

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség:

  • Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia
  • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
  • 2006 előtt egyetemi szinten szerzett tanári oklevél, illetve 2006 utáni felsőoktatási rendszerben tanári MA szakképesítés bármely szakképzettséggel
  • Legalább 3 év tanítási gyakorlat

A képzés ideje: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 150.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

Számonkérés módja:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is.
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A képzés tantervi követelmények teljesítése.

A pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzési szak tantervi és órarendi információit lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:

Jelentkezési határidő:

 

Jelentkezés elbírálása:

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.